Koulun saattoliikenteestä noidankehä: vanhemmat huolissaan, viedään lapsi autolla kouluun, liikenne lisääntyy...

Saattoliikenne vaarantaa oppilaiden koulumatkaa Hämeenlinnassa. Hämeen ammattikorkeakoulun liikennealan opiskelijat ovat selvittäneet keskustan suurkoulun liikenneympäristön vaarallisuutta. Projektissa nousi esiin ongelmakohtia ja vaaranpaikkoja koulun lähikaduilla. Lasten tuominen ja hakeminen autolla lisää liikennettä, ja saa aikaan hankalan noidankehän.

liikenne
Lapsia koulutiellä.
Jukka Töyli / Yle

Armas Launiksen kadun ja Seminaarinkadun risteys on yksi Seminaarin koulun lähistön vaarallisimmista risteyksistä Hämeenlinnassa. Lapset eivät aina malta noudattaa liikennesääntöjä, mutta aikuistenkin olisi syytä katsoa peiliin.

Hämeen ammattikorkeakoulun liikennealan opiskelija Roope Pitkänen selvitti ryhmineen koulun lähiympäristön liikenneturvallisuutta.

Saattoliikenne on erittäin vaarallista.

Roope Pitkänen

– Saattoliikenne on erittäin vaarallista. Vanhemmat jättävät autot tien varteen miten sattuu, vaikka siinä on kiellotkin. Lapset tulevat autojen takaa tielle. Vanhempia on kyllä neuvottu menemään kauemmas, ettei syntyisi saattoliikennettä niin pahasti, mutta tuntuu, ettei ole oppi mennyt perille kaikille.

– Lapsille peräänkuulutan varovaisuutta. Kulmien takaa tai autojen takaa kun tullaan, niin katsotaan kunnolla, ettei juosta vaan tielle, muistuttaa Pitkänen.

Saattoliikenne on noidankehä. Vanhemmat haluavat suojella lapsiaan liikenteen vaaroilta, mutta samalla aiheuttavat niitä autoillessaan koulun lähelle. Koulu on yrittänyt vähentää saattoliikennettä rytmittämällä koulun alkamisaikoja, kertoo luokanopettaja Jouni Tikkanen.

– Siitä huolimatta ruuhkaa on koulun portilla. On koetettu haastaa vanhempia, että entä jos lapsi kävelisi viimeiset parisataa metriä? Mutta tuntuu olevan suomalaisille hyvin tyypillistä, että portille pitää tuoda. Se on haastava yhdistelmä, kun samaan aikaan siihen tulee satoja lapsia pyörällä ja jalan, niin se on melkoisen hankala paikka.

Selvitystyöstä edesauttaa liikenneopetusta

Hämeen ammattikorkeakoulun 40 liikennealan opiskelijaa selvitti liikenneturvallisuutta Seminaarin koulun ympäristössä. Yhteisellä maastokäynnillä tarkasteltiin oppilaiden koulureittejä ja tehtiin havaintoja matkan varrella. Maastokäyntien yhteydessä tuli esille ongelmakohtia, muun muassa runsas saattoliikenne koulun lähistöllä, oppilaiden huomiokyvyn suuntautuminen, huonot näkemäalueet ja ajoratamaalausten huono kunto.

Isoin haaste on silti asenteissa, kertoo Seminaarin koulun luokanopettaja Jouni Tikkanen.

Varsinkin ryhmissä liikkuessa usein hyvätkin neuvot unohtuvat.

Jouni Tikkanen

– Kouluun tullaan monista eri suunnista ja oikeastaan kaikki mahdolliset vaaranpaikat löytyy tästä lähimmän neliökilometrin alueelta. Myös oppilaiden ja muiden liikenteessäolijoiden asenteissa on korjaamisen varaa, esimerkiksi kypäränkäytöt ja liikennesääntöjen noudattaminen. Ei riitä, että tietää, miten pitäisi toimia, silti osa voi toimia toisella tavalla ja se on iso haaste. Varsinkin ryhmissä liikkuessa usein hyvätkin neuvot unohtuvat.

Seminaarin koulun opettajille tuotettiin projektissa materiaalia, jota he voivat käyttää liikennekäyttäytymisen opetuksessa.

– Tästä on meille valtavan paljon hyötyä, koska meillä on vuosittain ollut liikenneturvallisuuden teemaviikko, ja nyt tämän yhteistyön myötä me saamme koulun lähiympäristöstä kuvamateriaalia, niitä oppilaiden koulumatkojen aitoja vaaranpaikkoja tuleviin teemaviikkoihin ja koulutyöhön avuksi.

HAMKin liikennealan lehtori Sirpa Ojansuu painottaakin lasten liikennekasvatuksen merkitystä.

Pelkkä liikenneympäristön parantaminen ei riitä.

Sirpa Ojansuu

– Pelkkä liikenneympäristön parantaminen ei riitä. Liikennekasvatustyö on erittäin tärkeää, ja miten lapsille kerrotaan ja pidetään liikenneturvallisuusasiaa esillä. Se pitää jatkuvasti pitää heillä mielessä, se on aikuisten tehtävä. Ei koskaan voi liikaa puhua lasten turvallisesta liikkumisesta.