1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. metsät

Suojellut metsät näkyvät Meri-Lapin luonnossa

Suojellut metsät merkitään aikanaan. Alueen kulmassa olevaan puuhun tai salkoon tulee vihreä muovilätkä, reunapuut saavat valkoisen puolirenkaan runkoonsa.

Kuva: Kimmo Hiltula / Yle

Merilappilaiset metsänomistajat suhtautuvat suopeasti vapaaehtoiseen metsiensuojeluun. Tänä vuonna on Lapin lounaisosassa on suojeltu metsiä vajaan tuhannen hehtaarin verran. Vuoteen 2016 mennessä on tarkoitus saada suojelluksi 2800 hehtaaria lähes tai täysin luonnontilaisia metsiä.

– Yksityisten ihmisten syyt suojella metsiään ovat moninaiset, kertoo projektisuunnittelija Antti Tolonen Lapin ELYstä.

– Joku on liikkeellä puhtaasti luonnonsuojelullisista syistä, toinen haluaa säilyttää itselleen esimerkiksi lapsuudesta tärkeän metsän, sanoo Tolonen

Suojeluohjelmaan voidaan haluta myös käytännön syistä.

– Perikunnalle maa-alueen jakaminen voi tulla kalliiksi kaikkien maanmittaus- ja muiden maksujen jälkeen. Sen jälkeen sitten kukin saa oman palstansa. Suojeltaessa perikunta saa rahaa, joka voidaan jakaa ihmisille heidän osuuksiensa mukaisesti, valaisee Tolonen.

Maankohoama-alueita kaivataan

Suojelussa metsässä ei ole tuota taloudellisesti mitään, joten joku perikunnan osakkaista voi lunastaa muiden osuudet nimellisellä hinnalla.

Metsäammattilaisilla on omat syynsä.

– Esimerkiksi yhteismetsät ovat innokkaita suojelemaan hankalasti tavoitettavia alueita, kuten soisia metsiä, sanoo Tolonen.

Suojelusta tulevat rahat yhteismetsät voivat sijoittaa tuottavampiin kohteisiin.

Pinta-alalla mitaten eniten Meri-Lapissa suojellaan kangasmetsiä ja puisia soita. Valtakunnallisesti tärkeintä oilisi saada mukaan maankohoamisen eri vaiheista kertovia kohteita.

– Ihanteellista olisi saada suojeltua alueita aivan rantaviivasta aina parin kilometrin päässä oleviin taajoihin metsiin. Tällainen alue olisi hieno vaikka epäyhtenäisenäkin, sanoo Tolonen.

Valkoinen rengas, vihreä lätkä

Metsien suojelu sujuu Meri-Lapissa rivakasti, mutta niiden merkitseminen laahaa huomattavasti jäljessä. Antti Tolosen mukaan siinä missä suojeltuja alueita syntyy kymmeniä, pystytään niistä merkitsemään korkeintaan muutama. Silti myös metsiin ilmestyy merkkejä suojelluista alueista. Tämän vuoden aikana merkinnän ovat saaneet Kemin kuntoradan läheisyydessä olevat alueet.

Alueen kulmassa oleva vihreä merkki ja valkoisella maalilla merkityt puut kertovat suojellusta metsästä.

– Kun ihminen katsoo suoraan vihreää merkkiä, hän samalla katsoo kohti suojeltua metsää, kertoo Antti Tolonen merkintöjen logiikasta.

Rinnan korkeudelle maalatuilla valkoisilla merkinnöillä on myös oma sanomansa.

– Rengas ei ole täydellinen vaan se on avoin suojellun metsän puolelta. Kun ihminen näkee valkoisen merkin kokonaan, niin hän samalla katsoo kohti suojeltua metsää, sanoo Tolonen.

– Toki suojellun ja suojelemattoman metsän yleensä luonnossa huomaa paljaalla silmä muutenkin, toteaa Tolonen.