1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Hovioikeus: Metsänomistajien kartellijutun käsittely aloitettava käräjäoikeudessa

Helsingin hovioikeuden mukaan yli 600:n yksityisen metsänomistajan korvauskanteet Metsäliittoa, Stora Ensoa ja UPM:ää vastaan eivät ole vanhentuneet.

Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Hovioikeus katsoo, että 656 yksityisen metsänomistajan korvauskanteet Metsäliittoa, Stora Ensoa ja UPM:ää vastaan eivät ole vanhentuneet. Hovioikeus palautti juttuvyyhdin Helsingin käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Käräjäoikeuden on aloitettava korvauskanteiden käsittely täydessä laajuudessaan. Viime maaliskuussa käräjäoikeus itse oli sitä mieltä, että kanneoikeus oli vanhentunut.

Puunosostokartellia ylläpitäneillä yhtiöillä eli Metsäliitolla, Stora Ensolla ja UPM:llä on nyt 60 päivää aikaa miettiä, hakevatko ne korkeimmalta oikeudelta valituslupaa hovioikeuden ratkaisuun. 

Käräjäoikeus ei aloita metsänomistajien juttumassan selvittelyä ennen kuin asiasta on saatu lopullinen lainvoimainen ratkaisu.

Ydinkysymyksenä kiista vanhentumisajasta

Markkinaoikeus totesi jo joulukuussa 2009, että Metsäliitto, Stora Enso ja UPM ovat ylläpitäneet laitonta puunostokartellia vuosina 1997-2004.

Stora Ensolle tuomittiin 30 miljoonan euron kilpailunrikkomismaksu. Metsäliiton kilpailunrikkomismaksua alennettiin 21 miljoonaan euroon, koska se oli auttanut Kilpailuvirastoa kartellijutun selvittämisessä. UPM puolestaan vapautui kokonaan rikkomismaksusta, koska se itse ilmiantoi kartellin viranomaisille.

Markkinaoikeudella ei kuitenkaan ollut toimivaltaa ottaa kantaa siihen, aiheuttiko kartelli vahinkoa puunmyyjille. Metsänomistajien oli siis nostettava korvausjuttunsa normaalissa järjestyksessä yleisessä alioikeudessa eli käräjäoikeudessa.

Helsingin käräjäoikeus katsoi viime maaliskuussa, että määräaika kanteen nostamiselle on viisi vuotta ja että sen laskeminen on aloitettava vuodesta 2004. Ratkaisevana hetkenä käräjäoikeus piti sitä, jolloin UPM ilmiantoi kartellin ja Kilpailuvirasto tiedotti kartellitutkinnan aloittamisesta.

Hovioikeus on nyt kuitenkin toista mieltä käräjäoikeuden kanssa. Hovioikeuden mukaan vanhentumisaika tulee laskea siitä kun markkinaoikeuden ratkaisu sai lainvoiman 4.1.2010.

Metsänomistajat riemuissaan, metsäyhtiöt vaitonaisia

Yksityiset metsänomistajat ovat nyt riemuissaan. Metsänomistajien nokkamies Reijo Lahtonen ei pidättele iloaan.

– Seuraava etappi on se, että katsotaan paljonko ne korvausvaatimukset kokonaisuudessaan ovat. Nythän tämä vasta alkaa. Merkittävä ratkaisu. Mattopainitermein: "nutulla on nyt!".

Metsäyhtiöt ilmoittivat Yle Uutisille jo ennen hovioikeuden päätöstä, että ne eivät anna minkäänlaisia lausuntoja oikeudenkäynnistä myöskään tässä vaiheessa.

Metsäliitto kertoi, että se ei kommentoi asiaa. Stora Enso puolestaan viestitti vain, että yhtiö ei näe perusteita korvauksille. Myös UPM:n kommentti oli niukka: "Ei kommentoitavaa, ei lisättävää".

Metsähallituksen jättijuttu kulkee rinnalla

Korvauksia on ollut vaatimassa kaikkiaan 656 yksityistä maanomistajaa, viitisenkymmentä kuntaa ja seurakuntaa sekä valtion metsiä hallinnoiva Metsähallitus.

Metsähallitus on alusta alkaen tehnyt pesäeroa muihin korvausta vaativiin. Metsähallituksen viestintäjohtaja Juha Mäkinen kertoo Yle Uutisille, että virasto on pannut kartellivahinkojen karhuamisia alustavasti vireille jo vuodesta 2004 alkaen. Metsähallitus katsoo, että ainakaan sen korvaussaatavat eivät ole vanhentuneet.

Metsähallituksen mukaan sen kärsimä kartellivahinko on pääomaltaan 160 miljoonaa euroa. Korot tuolle pääomalle ovat juosseet jo yli kymmenen vuoden ajan, ja niistä kertyy kutakuinkin yhtä suuri summa kuin pääomasta.

Metsähallitusta koskeva oikeusjuttu aloitettaneen omana oikeusprosessinaan lähiaikoina. Kuntien ja seurakuntien jatkoprosessaus on vielä auki.

Metsänomistajien tappiot miljardiluokkaa?

Metsänomistajat katsovat yleisesti, että ostokartelli pudotti puun hintaa ainakin neljänneksen normaalista markkinahinnasta.

Asiantuntija-arviot puunmyyjien tappioista vaihtelevat suuresti.

Esimerkiksi MTK on antanut ymmärtää, että kartellinaikainen puunostohinta oli - kartellista huolimatta - kutakuinkin kohdallaan.

Metsäntutkimuslaitos puolestaan on laskenut, että metsänomistajien kokonaistappiot korkoineen saattavat olla jopa yli miljardi euroa.