Kymppikorttelin valitus ei mene Korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Korkein hallinto-oikeus ei anna rovaniemeläiselle Heikki Annanpalolle valituslupaa. Annanpalo oli hakenut lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä, joka koski Rovaniemen asemakaavapäätöstä niin sanotusta kymppikorttelista Rovaniemen keskustassa.

hallintotuomioistuimet
Havainnekuva kymppikortteliin suunnitelluista uusista rakennuksista Rovaniemellä
Suunnitelukeskus Oy

Rovaniemen kaupunginvaltuusto teki asemakaavapäätöksen maaliskuussa 2012. Kymppikorttelin asemakaava on jaettu kahteen osaan.

Annanpalon valitus koski toista kymppikorttelin asemakaavan osaa, joka saa nyt siis lainvoiman. Myös Ely-keskus oli valittanut hallinto-oikeuteen kaavapäätöksestä, mutta ei hakenut hallinto-oikeuden päätöksestä valituslupaa KHO:hon.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus päätti viime heinäkuussa, että kympikorttelin kaava täyttää vaatimukset rakennetun ympäristön vaalimisesta ja siihen liittyvien arvojen säilyttämisestä.

Annanpalo on valittanut myös kymppikorttelin toisesta asemakaavapäätöksestä. Se on tällä hetkellä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa vasta lausunnonpyyntövaiheessa.