Henriksson: Saamelaisselvityksiä on tehty jo tarpeeksi

Saamelaiskäräjälain arvostelu eduskunnassa ei saa oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonia (r.) perääntymään näkemyksissään.

Kotimaa
Sámi Duodji -searvi skeŋkii vuoigatvuohtaministtar Anna-Maja Henrikssonii ulloliinni ja soljju gaskavahku ovdal álbmotdilálašvuođa giitun barggus sámiid rivttiid ovdii.
Eljas Niskanen / Yle

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) jarruttelee vaatimuksia tehdä uusia selvityksiä saamelaiskäräjälain käsittelyn yhteydessä. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta toivoo, että pääsyä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon selvitettäisiin Norjan käytännön pohjalta. Henrikssonin mielestä selvityksiä on jo tehty riittävästi ja eduskunnan käsittelyssä oleva hallituksen esitys on tarkoin harkittu.

Henrikssonin mielestä nyt on viisainta katsoa, mitä mieltä lain sisällöstä päättävä perustuslakivaliokunta on.

- Perustuslakivaliokunta ottaa kantaa perustuslaillisia oikeuksia koskeviin kysymyksiin ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ei ole siinä ja niissä asioissa se valiokunta, jolla on sitä tietämystä.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on huolissaan myös muun muassa vaaliluetteloon hakeutuvien yhdenvertaisesta kohtelusta ja vaaliluettelon ulkopuolelle jäävien asemasta.

- He ovat keskittyneet työ- ja tasa-arvoasioihin ja tulen perehtymään lähemmin tähän heidän lausuntoonsa, sanoo Henriksson.

Ministeri ei halua jossitella

Henriksson ei halua vielä ennakoida mitä tapahtuu, jos eduskunta haluaa muuttaa hallituksen esitystä olennaisesti. Tällaisissa tapauksissa ministerillä on mahdollisuus vetää lakiesitys pois eduskunnan käsittelystä.

- En ryhdy nyt tässä miettimään sitä, että mitä jos sitä tai mitä jos tätä.

Henrikssonin mielestä hallituksen esitys on hyvä ja tasapainoinen ja sen sen synnyttämiseksi haettiin ratkaisua pitkään.

- Lähdetään vielä siitä, että se hyväksytään.

Saamelaiskäräjälaista on jo aiemmin antanut lausuntonsa eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta. Muita valiokuntia ei asiassa kuulla.