Työttömät pääsevät jatkossa nopeammin velkajärjestelyyn

Eduskunta on hyväksynyt lainmuutokset, joiden ansiosta työtön voi päästä entistä nopeammin velkajärjestelyyn. Jatkossa myös yrittäjien taloudellisen kokonaistilanteen korjaaminen olisi nykyisestä poiketen mahdollista uudistetussa velkajärjestelyssä.

Kotimaa
Kolikoita laskupinon päällä
Yle

Eduskunta on hyväksynyt yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevan lain muutoksen. Velkajärjestelyn edellytyksiä koskevia säännöksiä muutetaan niin, että työttömien pääsy velkajärjestelyyn nopeutuu jatkossa. Eduskunnan tiedotteen mukaan myös yrittäjien taloudellisen kokonaistilanteen korjaaminen olisi nykyisestä poiketen mahdollista velkajärjestelyssä.

Lakiin tehdään lisäys siitä, milloin yksityisvelkojen lisäksi elinkeinotoiminnan velkojen järjesteleminen olisi velkajärjestelyssä mahdollista.

Myös velkajärjestelyn aloittamisen oikeusvaikutuksia tarkistetaan niin, että ne soveltuvat elinkeinotoimintaa harjoittaviin velallisiin.

Velkajärjestely on oman kotikunnan käräjäoikeudesta haettava lakisääteinen yksityishenkilön järjestely ylivelkaantuneen henkilön taloudellisen tilanteen selvittämiseksi.