Lastenpsykiatri: "Usein tilanteet kriisiytyvät nopeasti"

Lapsisurmia tutkinut Anne Kauppi pitää tärkeänä, että kunnissa huomioidaan lapsiperheiden varhaiset palvelut ja pidetään huolta vanhempien mielenterveystuesta. Kauppi on erityisen huolissaan siitä, että mielenterveyspalvelut ovat usein lääkärin lähetteen takana.

Kotimaa
Anne Kauppi
Anne Kauppi

Lapsisurmia tutkinut lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anne Kauppi kiinnittää huomiota lapsiperheiden tukipalveluiden varhaiseen saatavuuteen. Vaikka Suomessa on hänen mukaansa hyvin tarjolla erilaisia sosiaalipalveluja, nopean palvelun saaminen kriisiytyvissä tilanteissa on erittäin tärkeää.

– Kun on kysymys väsyneestä vanhemmasta, palvelun tarve on nopea. Pitäisi olla matalan kynnyksen palveluja, joissa voitaisiin huomioida ennusmerkit nopeasti. Joitakin lasten surmia voitaisiin ehkäistä nopealla puuttumisella ja avun tarjoamisella. Usein tilanteet kriisiytyvät nopeasti, Kauppi huomauttaa.

Kauppi näkee työssään TAYSin lastenpsykiatrian apulaislääkärinä paljon lapsiperheiden arkea ja pärjäämisen vaikeutta. Mistään joukkoilmiöstä ei hänen mukaansa tämän vuoden tapahtumissa ole kyse.

– Yksittäisiä tapauksia on vaikea ennustaa ja kyse on yksittäisten ihmisten tragedioista, jotka tapahtuvat, kun asiat kasaantuvat ja kerääntyvät.

– Joukkoilmiöstä ei ole kyse. Tapahtumat ovat yksittäisiä tragedioita, joita ei voida ennustaa, sanoo Kauppi.

Äideillä usein taustalla masennusta tai psykoosia

Tutkimusten mukaan äidit kärsivät usein isiä enemmän masennuksesta tai psykoosista, jotka voivat johtaa siihen, että lapsi surmataan tai äiti yrittää surmata itsensä samanaikaisesti, sanoo Kauppi.

Jos äiti surmaa pienet lapsensa, taustalla on usein kuormittuneisuutta, jota voivat pahentaa mielenterveyden häiriöt, jotka ovat seurausta esimerkiksi synnytyksen jälkeisestä masennuksesta tai synnytyksen jälkeisestä psykoottisuudesta. Synnytys ja vanhemmaksi tuleminen voivat myös herättää ja aktivoida taustalta omia asioita, jotka alkavat kuormittaa vanhempaa.

– Siitä voi seurata, että vanhempi voi alkaa nähdä oman elämänsä ja oman kyvykkyytensä vanhempana täysin toivottomana. Jos hän ei saa siihen apua riittävästi, voi päätyä näin traagiseen tekoon, sanoo Kauppi.

Vuosikymmeniä sitten äidit surmasivat usein vastasyntyneitä vauvoja, koska heillä ei ollut mahdollisuutta aborttiin. Kaupin mukaan äitejä on enemmän myös lapsensa pahoinpitelyllä surmanneiden joukossa.

– Isien motiivit liittyvät usein päihteiden käyttöön, elämänhallinnan menettämiseen ja avioeron riskiin, sanoo Kauppi.

Keskimäärin äidit ja isät surmaavat lapsiaan yhtä paljon.

Ilmoitusvelvollisuutta on opittu käyttämään – konkreettista apua lastenhoitoon tarvitaan

Usein kuulee arvostelua, että sosiaaliturva ei Suomessa toimi, ja se vaihteleekin kunnittain. Kauppi näkee, että uusi lastensuojelulaki on tuonut paljon parannusta lasten suojelemiseen.

– Laissa olevasta ilmoitusvelvollisuudesta huolehditaan tällä hetkellä aiempaa paremmin.

– Tästä on paljon puhuttu, että lapsiperheiden palveluiden palauttaminen parantaisi huomattavasti väsyneiden äitien ja isen asemaa paljon.

Kauppi tarkoittaa aivan konkreettisesti helpotusta arkiseen lastenhoitoon, jota saataisiin kotiin tuotuna palveluna.

Lapsisurmat ovat Suomessa vähentyneet koko ajan, mutta yksittäisinä vuosina määrät vaihtelevat suuresti. Vuoden 2011 jälkeen tragedioita on ollut vuosittain hieman enemmän.