Miten kiire keskustan uudella päiväkodilla on?

Teknisen toimen tilakeskus siirtäsi Lappeenrannan keskustan uuden päiväkodin rakentamisen 2020-luvulle. Kasvatus- ja opetustoimen mielestä Snellmanin päiväkodille on rakennettava korvaavat tilat vuoteen 2019 mennessä.

päivähoito
Snellmanin päiväkoti Lappeenrannassa
YLE Etelä-Karjala

Lappeenrannan keskustassa tarvitaan uusi päiväkoti viimeistään neljän vuoden kuluttua. Kasvatus- ja opetuslautakunta ei hyväksy teknisen toimen tilakeskuksen suunnitelmia siirtää päiväkodin rakentaminen kuluvalta vuodelta vuosien 2019 – 21 puiteohjelmaan.

Keskustaan suunniteltu uusi päiväkoti korvaisi huonokuntoisen Snellmanin päiväkodin, joka nykyisin toimii kahdessa paikassa. Osa Snellmanin päiväkodin lapsista hoidetaan Rakuunamäellä entisen Örebro-kodin tiloissa. Snellmanin päiväkodissa on toistasataa lasta.

– Snellmanin päiväkodin rakennukset ovat huonossa kunnossa. Toiminta kahdessa eri paikassa on sekä perheiden että henkilökunnan kannalta hankalaa, sanoo varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki.

Tilakeskus pyytää kasvatus- ja opetustointa selvittämään perusteellisesti, miksi Snellmanin päiväkoti olisi säilytettävä nykyisessä puiteohjelmassa. Tarveselvitys on annettava ennen vuoden 2016 talousarvion laatimista.

Snellmanin päiväkodin korvaava päiväkoti tarvitaan keskustan alueella. Sille ei vielä ole osoitettu tonttia, vaikka hanke oli ajoitettu vuodelle 2014.