Valtiontalouden tarkastusvirasto moittii yhteisöveromuutoksen valmistelua

Yhteisö- ja osinkoverouudistuksen valmistelu ei vastannut hyvän säädösvalmisteluprosessin periaatteita, VTV moittii. Osinkoverojärjestelmäkään ei yksinkertaistunut, vaikka piti.

talous

Hallituksen esitys ei tarjonnut eduskunnalle kaikilta osin oikeita ja riittäviä tietoja yhteisöverouudistuksen talousvaikutuksista. Näin sanoo Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV.

Yhteisö- ja osinkoverouudistuksen valmistelu ei vastannut hyvän säädösvalmisteluprosessin periaatteita, VTV moittii.

Sen mukaan valtiovarainministeriön vero-osasto ei saanut selkeää tehtävänantoa valmistelulle, ja virkamiehet jäivät teknisen asiantuntijan rooliin.

Eduskunta sai yhteisöveron muutosten vaikutuksistakin osin riittämättömän kuvan.

Osinkoverotuksen osalta uudistusprosessi oli lopulta ennakoimaton: verotus ei juuri muuttunut, eikä järjestelmä yksinkertaistunut.

Tarkastusvirasto korostaa hyvää säädösvalmistelua, jolle poliittisen päätöksenteon pitää antaa tilaa.