Soklin lupakäsittely kestää vielä vuosia

Soklin kaivoksen ympäristölupien käsittely kestää vielä vuosia. Kaivoksen ympäristöluvan käsittely Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa kestää ainakin ensi vuoden. Lopullisen sanan sanoo Korkein hallinto-oikeus ehkä neljän vuoden päästä.

Kotimaa
Sokli Savukoskella
Soklin vanhan rikastamon laitteita.YLE / Esko Puikko

Maan hallitus saattaa tiistaina linjata talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa suuren valtiontuen antamisen Soklin kaivosradalle. Julkisuudessa on kerrottu kaivosyhtiö Yaran vaatineen valtiolta 200 miljoonan euron satsausta kaivosrataan.

Liikenneministeri Paula Risikko on kertonut julkisuudessa esittävänsä tukea nimenomaan kaivosradalle. Summaa Risikko ei ole paljastanut.

Kaivosyhtiö on kiirehtinyt valtion sitoutumista ehtona hankkeen toteuttamiselle, vaikka lupakäsittely valituskäsittelyineen vie vielä vuosia. Lupien käsittely Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa on nimittäin kesken ja vie viraston mukaan ainakin vielä ensi vuoden.

Lupa ehkä vuonna 2018

Ympäristöneuvos Sami Koivula Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta sanoo, että yleensä tämän kokoluokan ympäristöluvan käsittely kestää ensimmäisessä muutoksenhakuasteessa Vaasan hallinto-oikeudessa puolitoista vuotta. Yhtä kauan kuluu ylimmässä eli KHO:ssa.

Näin se, saako Yara Soklille ympäristöluvan, selviää ehkä joskus vuonna 2018. Silloin Suomessa on käyty ainakin yhdet eduskuntavaalit ja vallassa on ainakin nykyisestä seuraava hallitus.

Yara jätti Soklin kaivoksen ympäristöluvan ja vesitalousluvan hakemukset aluehallintovirastoon kesällä 2013. Lupakäsittelyä vetävä ympäristöneuvos Sami Koivula sanoo, että yhtiö on joutunut viraston pyynnöstä korjaamaan lupahakemuksen puutteita. Nyt ollaan viimein vaiheessa, että lupahakemus voidaan kuuluttaa eli panna yleisön nähtäville vuonna tai ensi tammikuussa. Siitä seuraa vähintään kuukauden aika, jona Soklin lupahakemuksesta voi tehdä muistutuksia viranomaisille.

 Lupaviranomainen tarkasti Sokliin kaivosyhtiön kanssa

Aluehallintoviraston Soklin lupaa käsittelevä kokoonpano teki Koivulan mukaan tarkastuskäynnin Soklin kaivosalueelle alkukesästä 2014. Koivulan johtama kokoonpano tutustui tuolloin Lapin ELY-keskuksen ympäristöosaston, kaivosyhtiö Yaran ja Savukosken kunnan edustajien opastuksella kaivosalueeseen ja ympäristöön.

– Erityisesti painoa laitettiin näihin luontokohteisiin, mitä siellä on suojeltavia lajeja ja mahdollisia uhanalaisia kasveja sekä pohjavesialueita, että tavallaan tämmöistä erityistä suojelua nauttivat alueet, että niihin pystyttiin tutustumaan siinä paikan päällä.

 Paliskuntia kuullaan joskus myöhemmin

Koivulan mukaan tarkastuskäynnille ei ollut tarvetta kutsua Soklin kaivosta vastustavia tahoja kuten Kemin-Sompion poropaliskuntaa tai matkailuyrittäjiä koska näillä on mahdollisuus muistutusten tekemiseen. Muistutusten perusteella Soklin alueella järjestetään katselmus lumein sulamisen jälkeen ensi vuonna. Paliskunnalle järjestetään todennäköisesti poronhoitolain mukainen kuuleminen.