Seinäjoella punnerretaan yhteistä näkemystä maatalouden tukimaksatuskiistaan

Maaseutuviraston maaseutuelinkeino-osaston johtaja Esko Leinonen toivoo, että MaVin ja ministeri Petteri Orpon tapaamisessa tiistaina löydettäisiin ratkaisu maatalouden tukimaksatusten viivästymiseen. Viivästyksen perimmäinen syy löytyy lisääntyvästä byrokratiasta. Lisärahalla osa viivästyvistä tukimaksuista saataisiin aikaistumaan edes vähän.

talous
Maaseutuvirasto Seinäjoella
Hanne Leiwo/Yle

Maaseutuvirasto Seinäjoella saa tiistaina vieraakseen maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpon, joka saapuu virastoon vierailemaan ja neuvottelemaan ajankohtaisesta maatalouden tukiin liittyvästä maksatusasiasta.

Maaseutuvirasto tiedotti jokin aika sitten, että vuonna 2015 haettavista maatalouden tuista ainakin osan maksaminen siirtyisi vuoden 2016 puolelle. Tuottajat ovat ottaneet tiedon vastaan huolestuneina ja Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto järjestää mielenilmauksen tiistaina ministerin vierailun yhteydessä.

– Maaseutuvirasto on tehnyt lokakuussa arvion siitä, millä tavalla nämä keväällä 2015 haettavat maatalouden tuet voitaisiin maksaa. Toisaalta tukijärjestelmän muutokset tuovat tukiin sellaisia seikkoja, että se näyttäisi viivästyttävän tukien maksamista. Myös uuden tietojärjestelmän rakentaminen vie oman aikansa, kertoo maksatusaikataulujen viivästymisen perusteista maaseutuelinkeino-osaston johtaja Esko Leinonen Maaseutuvirastosta.

Leinosen mukaan Euroopan unionin uudet säädökset ovat muuttuneet tiukemmiksi, tuet ovat erilaisia ja valvontavaatimukset ovat kasvaneet.

– Se lisää byrokratian tarvetta. Joudutaan valvomaan tukia entistä enemmän, jotta niitä voidaan maksaa, Leinonen sanoo.

Yhteinen näkemys tai jopa ratkaisu

Asiasta on käyty neuvotteluja maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

– Asioita on selvitelty ja käyty läpi ministeriön kanssa. Ministeriö on tehnyt hallitukselle esityksen ensi vuoden lisätalousarvioon, jossa osoitettaisiin lisävaroja toisaalta ELY:jen valvontoihin ja toisaalta MaVin tietojärjestelmätyöhön niin, että tukien maksamista voitaisiin joiltain osin aikaistaa siitä, mikä se aikaisemmassa arviossamme on ollut, Esko Leinonen kertoo.

– Päätökset varmaan aika pitkästi tehdään tiistaina, kun ministeri tulee vierailemaan ja neuvottelemaan asiasta. Luottavaisin mielin olen tässä vaiheessa, että ainakin osa siitä tukisummasta, jonka ajateltiin siirtyvän vuodelle 2016, voitaisiinkin maksaa vuoden 2015 puolella, Leinonen sanoo.

Leinonen odottaa tiistaiselta MaVin ja maa- ja metsätalousministerin tapaamiselta yhteisen näkemyksen löytymistä, ehkä jopa ratkaisua asiaan.

– Ymmärrän viljelijöitä siitä, että aika hankalat ajat on ja kaikki siirtyvät maksut on voitava ottaa huomioon ja suunniteltava tilan talous, Leinonen sanoo.