Uudet toimialajohtajat Rovaniemellä: Anttila, Hemmilä ja Lassila

Rovaniemen uudet toimialajohtajat on valittu. Kahden toimialajohtajan valinnassa esitettiin viran laittamista ulkoiseen hakuun, mutta esitys kaatui.

Rovaniemi
Rovaniemen kaupungintaloYLE

Rovaniemen kaupunginhallitus valitsi maanantaina perusturvajohtajaksi Markus Hemmilän, joka on nyt Rovaniemen sosiaali- ja terveysjohtaja.

Sivistysjohtajaksi valittiin Antti Lassila, eli nykyinen sivistyspalvelukeskuksen johtaja.

Tekniseksi toimalajohtajaksi valittiin Martti Anttila, joka on teknisestä puolesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja.

Virat olivat sisäisessä haussa ja niitä haki yhteensä viisi. Kahteen toimialajohtajan virkaan oli kaksi hakijaa: teknisen johtajan ja sivistysjohtajan virkoihin.

Palkka vielä auki

Esitykset virkaan valittavista tehtiin vasta kokouksessa konsultin selvitysten kuulemisen jälkeen.

Sivistysjohtajan ja teknisen johtajan kohdalla perussuomalaisten Jarmo Juntunen esitti, että asia palautetaan valmisteluun ja laitetaan ulkoiseen hakuun.

Esitystä kannattivat myös keskustan Maarit Simoska ja Susanna Junttila. Esitykset kaatuivat äänin 8-3.

Vuoden vaihteessa Rovaniemi lakkauttaa apulaiskaupunginjohtajien tehtävät. Nyt valittujen toimialajohtajien palkkauksesta ei vielä päätetty.