Porin keskustan jokialueen ruoppaukselle ympäristölupa

Tulvasuojelun projektipäällikkö Pekka Vuolan mukaan kunnossapitoruoppaus Porin keskustassa Porin- ja Raumansiltojen välisellä alueella voi alkaa syyskuun alusta 2015.

ruoppaus
lapsi uimassa joessa
Päivi Meritähti / Yle

Kokemäenjoen ruoppaus Porin keskustassa on saanut ympäristöluvan. Lokakuun lopussa myönnetty lupa sai lainvoiman perjantaina.

Tulvasuojelun projektipäällikön Pekka Vuolan mukaan ruoppaus voi alkaa ensi vuoden syyskuun alussa.

Kunnossapitoruoppaus parantaa kaupungin tulvasuojelua tuntuvasti. Tarkoituksena on ruopata vajaat 40 000 kuutiota maamassaa joen pohjasta ja siirtää aines Hevosluodossa sijaitsevalle läjitysalueelle.

Kunnossapitoruoppaus sijoittuu Kokemäenjoelle Porinsillan alavirran puolelle, Luotsinmäenhaaraan ja Raumanjuopaan. Porin keskustan alue Kirjurinluodon molemmin puolin on herkin paikka hyydepatojen syntymiselle, minkä vuoksi uomaa halutaan ruopata syvemmäksi.

Nikkelivuodolla ei vaikutuksia ruoppaukseen

Pekka Vuolan mukaan kesällä tapahtunut nikkelivuoto ei vaikuttanut ruoppaussuunnitelmiin millään tavalla.

– Lupaviranomainen ei kiinnittänyt siihen huomiota. Ely-keskus selvittää vielä simpukoiden määrän alueella, minkä jälkeen päätetään, siirretäänkö simpukoita alueelta pois. Missään tapauksessa vuoto ei estä ruoppauksen aloittamista, Vuola vakuuttaa.

Ruoppauksen kustannukset ovat noin puolen miljoonan euron luokkaa, josta Porin kaupunki maksaa noin puolet ja valtio loput.