1. yle.fi
  2. Uutiset

Näkökulma: Puolimatkan ristiretki

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka on erittäin aktiivinen tasa-arvoisen avioliittolain vastustaja. Siinä ei ole mitään ongelmaa, mutta siinä on, että Puolimatka vastustaa professorin auktoriteetilla ja käyttää selkänojanaan yliopistoa.

Näkökulmat
Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Jyväskylän yliopiston kasvatuksen teorian ja tradition professori Tapio Puolimatka on tieteenteon ohella ahkera mielipidekirjoittaja. Pelkästään tässä kuussa häneltä on julkaistu eri sanomalehdissä ainakin kymmenen mielipidekirjoitusta.

Kaikki kirjoitukset käsittelevät tasa-arvoista eli sukupuolineutraalia avioliittolakia, joko suoraan tai vähän mutkan kautta. Puolimatka muun muassa kysyi Kalevassa (4.11) Onko avioliitto ihmisoikeuskysymys? (ei ole); ilmoitti Etelä-Saimaassa (19.11), että uusi avioliittolaki rikkoo lapsen oikeuksia, koska oikea vanhemmuus on biologista vanhemmuutta; totesi Ilkassa (18.11.) että homoseksuaalisuuden synnynnäisyys on myytti; ja totesi Helsingin Sanomissa (25.11), että antiikin korkeakulttuurit, kuten Rooma, kaatuivat sukupuolineutraaliin ajatteluun.

Historiantutkijat ovat koko lailla eri mieltä Rooman kaatumisen syistä, eikä tutkimus myöskään vahvista Puolimatkan väitettä biologisen perheen ylivertaisuudesta. Sen Puolimatka kasvatuksen teorian ja tradition professorina varmasti tietääkin.

Se, että homoseksuaalisuuden synnyn mekanismia ei tarkkaan tunneta, ei tarkoita, että se olisi myytti. Päinvastoin, todistusaineisto näyttäisi osoittavan, että homoseksuaaliksi synnytään. Syytä ei tiedetä tarkkaan, mutta tutkimustieto viittaa perintötekijöiden tai raskaudenaikaisten hormonivaikutusten suuntaan. Missään tapauksessa homoseksuaalisuus ei ole elämäntapavalinta, kuten Puolimatka eduskunnan lakivaliokunnalle antamassaan lausunnossa väitti.

Mielipidekirjoituksissaan Puolimatka pudottaa silloin tällöin jonkin yksittäisen tutkijan nimen, ilmeisesti antaakseen näkemyksilleen lisäpainoa. Näiden tutkijoiden tausta näyttää usein olevan samantyyppisessä uskonnollisessa fundamentalismissa kuin Puolimatkan itsensä.

Hieman täytyy kummastella myös Jyväskylän yliopistoa, joka ei ole ottanut Puolimatkan kirjoituksiin mitään kantaa. Puolimatkalla on mielipiteen- ja sananvapaus siinä missä muillakin, mutta hän käyttää sananvapauttaan tieteeksi hunnutettujen mielipiteiden ja suoranaisen väärän tiedon levittämiseen tieteen ja Jyväskylän yliopiston nimissä. Se leimaa koko yliopiston, ja erityisesti sen kasvatustieteiden tiedekunnan.

Lisäys: Tämän kirjoituksen laatimisen jälkeen Jyväskylän yliopisto ottikin nimiä mainitsematta kantaa keskusteluun yliopiston nimissä näin:

Työntekijöiden ilmaisut eivät kuitenkaan edusta yliopiston kantaa. Toivottavaa on, että silloin kun on kyse omista mielipiteistä, esim. poliittisista tai uskonnollisista, ei tuoda esille asemaa yliopiston työntekijänä. Yliopiston eettisissä periaatteissa korostuu tasa-arvo: kaikkia ihmisiä tulee kohdella kunnioittavasti, tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.

27.11 klo 9:21 lisätty linkiksi kasvatustieteiden tiedekunnan dekaanin Marja-Leena Laakson vastaus joihinkin Puolimatkan näkemyksiin.
27.11. klo 9:26 lisätty tekstiin ja linkiksi Jyväskylän yliopiston kannanotto.

Lue seuraavaksi