1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Saame

City-Sámit selvittää saamelaisten kulttuurikeskuksen perustamista Helsinkiin

Helsingissä toimiva City-Sámit -yhdistys alkaa selvittää saamelaisten kulttuurikeskuksen perustamista Helsinkiin. City-Sámit ry. on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtion erityisavustusta saamelaisten kulttuurikeskuksen suunnittelusta ja perustamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Yle Saame
City Sámit searvvi sátnejođiheaddji Pentti Pieski.
Yle

Helsingissä toimiva City-Sámit -yhdistys alkaa selvittää saamelaisten kulttuurikeskuksen perustamista Helsinkiin.

Suunniteltu kulttuurikeskus tulisi olemaan pääkaupunkiseudun saamelaisten kohtaamispaikka ja tukisi alueen saamelaisuutta.

Selvitysprojekti alkaa joulukuussa

Joulukuussa alkavan yli vuoden mittaisen selvitysprojektin aikana tehdään erilaisia toimintamalleja keskukselle ja haetaan yhteistyökumppaneita. Tässä vaiheessa kulttuurikeskukseen on tarkoitus järjestää tilat saamenkieliselle kielipesälle, esiopetukselle sekä saamenkieliselle opetusryhmälle.

– Keskus tulee palvelemaan kaikkia saamelaisryhmiä eli pohjoissaamelaisia, kolttasaamelaisia ja inarinsaamelaisia. Kielipesässä lapsille annetaan kielen lisäksi pohja myös kulttuurin oppimiseen saamelaiseen varhaiskasvatukseen pohjautuen ja keskus tukisi myös eri sukupolvien kohtaamista ikäihmisille järjestettävän päivätoiminnan kautta ja kaiken kaikkiaan keskus mahdollistaisi monia saamelaisuutta tukevia toimintoja, City-Sámit ry:n puheenjohtaja Pentti Pieski visioi.

City-Sámit -yhdistyksen kulttuurikeskussuunnittelussa suunnannäyttäjä on toiminut saamelaiskäräjien toimintaohjelmaa vuosille 2012-2015 ja valtioneuvoston heinäkuussa 2014 päättämä saamen kielten elvytysohjelma, jonka yhtenä toimenpiteenä on saamelaisten kohtaamispaikan perustaminen Helsinkiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee selvitysprojektia

City-Sámit ry. on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtion erityisavustusta saamelaisten kulttuurikeskuksen suunnittelusta ja perustamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysprojekti itsessään jo kehittää pääkaupunkiseudun saamelaisten toimintaedellytyksiä, sillä sen aikana investoidaan lasten, nuorten sekä kieltä ja kulttuuria tukevien tapahtumien hankintoihin.

– Näitä hankintoja tarvitaan jo nyt yhdistyksen kielen- ja kulttuurin elvytykseen tähtäävässä toiminnassa, Pentti Pieski toteaa.

Lue seuraavaksi