1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tuulienergia

Meluhaitasta valitettiin myös Simossa

Simoon kaavaillusta lisätuulivoimasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valittajilla on monenlaisia huolia, jos tuulivoimaa rakennetaan lisää.

tuulienergia
Tuulivoimalat
Risto Koskinen / Yle

Simon tuulivoimapuistoista tehdyissä valituksissa vedotaan sekä menettelytapoihin että tuulivoimasta aiheutuviin haittoihin.

Valituksissa on puututtu muun muassa vuorovaikutusmenettelyyn, sähkölinjan kaavamerkintään, meluhaittaan, tuulivoimalle kaavassa varatun alueen sijaintiin ja maanomistajien tasapuoliseen kohteluun.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen tehdyistä valituksista kolme kohdistuu Halmekankaan ja kaksi sekä Leipiön että Onkalon tuulivoimapuistojen osayleiskaavaan.

Tuulivoimayhtiö Tuuliwatti suunnittelee Simoon 27 uutta tuulivoimalaa. Yhtiö uskoo hankkeen toteutuvan valituksista huolimatta.

Lue seuraavaksi