Hyppää sisältöön

Raittius kasvava nuorisotrendi – alkoholi ei kiinnosta

Nuorten keskuudessa on yhä enemmän ryhmiä, jotka suosivat alkoholitonta elämää. Päihteettömyydestä on tullut heille tietoinen elämäntapa. Tilastojen mukaan kahden viime vuoden aikana nuorten raittius on yleistynyt merkittävästi.

Kuva: Ville Remsu/Yle

Nuorten päihteiden käyttö, erityisesti alkoholin käyttö on selvästi vähentynyt. Näin kertoo ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori Sari Ilvonen Porin perusturvasta.

Nykyinen nuorten sukupolvi käyttäytyy huomattavasti fiksummin kuin edelliset sukupolvet.

Sari Ilvonen, ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori

Trendi näkyy niin tutkimustuloksissa kuin myös käytännön päihdetyössä. Ilvosen mukaan nykynuoret käyttäytyvät huomattavasti fiksummin kuin edelliset sukupolvet.

– Meillä on paljon nuoria, jotka ovat ihan tietoisesti valinneet sen, että heidän nuoruuteensa eivät päihteet kuulu. Heillä ei ole kiire lähteä kokeilemaan niitä, Sari Ilvonen kertoo.

Hänen huolenaiheenaan on nuorten päihdetilastoista löytyvä asian kääntöpuoli. Ääripäät ajautuvat yhä kauemmaksi toisistaan.

– Samaan aikaan kun alkoholin kulutus on vähentynyt, on lisääntynyt runsaasti juovien nuorten määrä. He käyttävät usein mahdollisesti myös muita päihteitä.

Tutkimustulokset osoittavat raitistumista

Tilastot tukevat päihdetyöntekijän havaintoja. Sosiaali- ja terveysministeriön tutkimusten mukaan vuonna 2013 raittiiden nuorten osuus 12–16-vuotiaista tytöistä ja pojista oli suurimmillaan koko 2000-luvun aikana. Vuosituhannen alussa esimerkiksi 14-vuotiaita raittiita tyttöjä oli alle 40 prosenttia, kun viimeisten tulosten mukaan heitä on lähes 70 prosenttia.

Nuorten terveystapatutkimus jaksolta 2011–2013 osoittaa, että sekä nuorten tyttöjen että poikien keskuudessa raittius on nouseva trendi. Kahden viime vuoden aikana raittius yleistyi merkittävästi 14–18-vuotiailla tytöillä ja 16-vuotiailla pojilla.

Esimerkiksi 16-vuotiaiden raittiiden tyttöjen osuus oli jakson alussa 24 prosenttia ja jakson lopussa 37 prosenttia. Vuonna 2011 raittiita 16-vuotiaita poikia oli 27 prosenttia ja vuonna 2013 heitä oli lähes kymmenen prosenttia enemmän. 18-vuotiailla tytöillä raittius peräti kaksinkertaistui.