1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kulttuuri

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja: Pelkään aidosti Valentina Sovkinan turvallisuuden puolesta

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi nosti esiin avauspuheenvuorossaan Euroopan neuvoston seminaarissa Venäjän viranomaisten yrityksen riisua paikallinen saamelaisparlamentti vallasta. Näkkäjärvi haki tulea Euroopan Neuvostolta ja kansainväliseltä yhteisöltä, etteivät Venäjän saamelaiset jäisi asiassa yksin.

Kuva: Eljas Niskanen / Yle

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi piti avauspuheenvuoron Euroopan neuvoston seminaarissa Inarissa perjantaiaamuna.

Puheenvuoronsa lopussa Näkkäläjärvi nosti esiin Venäjän viranomaisten yritykset rajoittaa vähemmistöjen itsehallintoa. Viimeisin esimerkki tästä on yritys riisua paikallinen saamelaisparlamentti vallasta.

– Tämä seminaari tapahtui hyvin tärkeään aikaan. Venäjän hallitus on vaihtanut viime vuonna pohjoisia alkuperäiskansoja, Raiponia, edustavan järjestön valtionjohdolle myötämielisiksi. Nyt sama tehtiin Kuolan saamelaisten parlamentille viime lauantaina. Venäjän saamelaisilla ei ole laissa taattuja kulttuurisia eikä kielellisiä oikeuksia ja nyt heiltä yritetään viedä oikeus edustaa itseään ja ajaa omia oikeuksiaan.

Näkkäläjärvi kiinnitti erityisesti huomiota Venäjän saamelaisten johtajan Valentina Sovkinan henkilökohtaiseen turvallisuuteen.

– Venäjän saamelaisten syrjäytettyä johtajaa on uhkailtu ja peloteltu. Pelkään aidosti hänen turvallisuutensa puolesta ja ihailen ja kunnioitan hänen rohkeuttaan ja periksiantamattomuuttaan saamelaisten oikeuksien puolustamiseksi, sanoi Näkkäläjärvi.

" Me olemme yksi kansa neljän valtion alueella."

Näkkäjärvi haki tulea Euroopan Neuvostolta ja kansainväliseltä yhteisöltä, etteivät Venäjän saamelaiset jäisi asiassa yksin. Näkkäläjärvi muistuttu Venäjällä asuvien saamelaisten tarvitsevan apua.

– Emme voi vain seurata vierestä kun Venäjän saamelaisilta viedään elintila ja heidät sulautetaan valtakulttuuriin. Emme voi hyväksyä sitä, että Venäjä määrää kuka edustaa saamelaisia ja mistä asioista saamelaiset saavat puhua. Emme voi hyväksyä sitä, että saamelaiset joutuvat pelkäämään turvallisuutensa puolesta ja heidät yritetään hiljentää pelottelulla. Tämä ei sovi Euroopan Neuvoston arvoihin, sanoi Näkkäläjärvi.

– Me tarvitsemme teitä, Euroopan neuvosto, rakentamaan rauhaa ja yhtenäisyyttä kuten kylmän sodan jälkeenkin.  Pyydän teitä, kansainvälinen yhteisö, tekemään kaikkenne, että saamelaiset saavat elää Venäjällä turvassa, ilman pelkoa, uhkailua ja valtiollista pakko-ohjausta. Venäjän saamelaisten tilanne uhkaa koko saamelaiskulttuuria ja sen tulevaisuutta. Me olemme yksi kansa neljän valtion alueella, vetosi Näkkäläjärvi puheessaan.

"Euroopan Neuvostolla on ollut tärkeä rooli kylmän sodan jälkeisen Euroopan kehittymisessä"

Näkkäläjärvi iloitsi, kun Euroopan neuvosto oli kutsunut Venäjän saamelaisten edustajat seminaariin. Kuva: Yle Sápmi

Näkkäläjärvi iloitsi, kun Euroopan neuvosto oli kutsunut Venäjän saamelaisten edustajat seminaariin, vaikka he eivät varsinaisesti kuulu seminaarin teemaan.

– Tämä päätös oli hyvin tärkeä sekä saamelaisten yhteisöllisyyden että maailmanpoliittisen tilanteen johdosta. Euroopan Neuvostolla on ollut tärkeä rooli kylmän sodan jälkeisen yhtenäisen ja ihmisoikeusmyönteisen Euroopan kehittymisessä. Sen ihmisoikeus- ja parlamentaarinen työ on luonut eurooppalaista identiteettiä ja taannut rauhaa.

– Nyt tarvitsemme vahvaa Euroopan neuvostoa enemmän kuin kenties koskaan. Maailmanpoliittinen tilanne on tuonut suuren uhan Euroopan rauhalle. Tämä tilanne konkretisoituu täällä Inarissa, arktisella alueella, jossa asevarustelu kiihtyy ja sijaitsemme lähellä Venäjän rajaa.

Saamelaiskulttuuria uhkaavat tekijät

Puheenvuorossaan Näkkäläjärvi myös nosti esiin saamelaiskultuuria uhkaavia tekijöitä.

- Suomalaisessa oikeuskäytännössä yksilöiden oikeudet – valtakulttuurin edustajienkin - on luettu tärkeämmiksi kuin saamelaisten kollektiiviset oikeudet. Länsimaiselle oikeuskäsitykselle kollektiivioikeudet ovatkin hankala kysymys.

Esimerkkinä viranomaisten ja saamelaisten törmäyksestä, Näkkäläjärvi nosti esiin Norjassa esillä olleen uhan saamelaisten porojen pakkoteurastuksista.

- Erityisen vaikeaa viranomaisille on yksittäisten ratkaisujen vaikutusten selvittäminen koko saamelaiselle kulttuurimuodolle. Esimerkiksi Norjassa valtio uhkaa pakkoteurastaa puolet Norjan saamelaisten poroista. Päätös olisi tuhoisa saamelaisen poronhoitokulttuurimuodon säilymiselle Norjassa ja estäisi tulevilta saamelaisnuorilta pääsyn poroelinkeinon pariin, kertoi Näkkäläjärvi.

”Suurin uhkakuva saamelaiskulttuurille on saamelaisvastaisuus”

Klemetti Näkkäläjärvi piti avajaispuheenvuoron Euroopan neuvoston seminaarissa Inarissa perjantaina. Kuva: Yle Sápmi

Suomen saamelaiskäräjien puheenjohtaja puuttui avajaispuheessaan myös tarkemmin saamelaiskultturia uhkaaviin tekijöihin Suomessa. Lisääntynyt suvaitsemattomuus saamelaisia kohtaan huolestuttaa puheenjohtajaa.

– Suurin uhkakuva saamelaiskulttuurin tulevaisuudelle Suomessa on saamelaisvastaisuus ja sen lisääntyminen. Saamelaiset joutuvat kohtaamaan edelleenkin suvaitsemattomuutta.  Yleinen vihapuhe saamelaisia kohtaan on lisääntynyt. Tähän kielteiseen ilmapiiriin ja erityisesti rasistisen kirjoittelun kielteisiin vaikutuksiin Euroopan Neuvosto onkin hyvin useasti kiinnittänytkin huomiota ja kehottanut Suomea ryhtymään toimiin tilanteen parantamiseksi.

Erityisen vaikeana tilanteen Näkkäläjärvi näkee Suomen pohjoisessa osissa, missä myös saamelaisalueet sijaitsevat.

- Saamelaisvastaisuuden lisääntyminen ilmenee  erityisesti Pohjois-Suomen kunnallisten viranomaisten toiminnassa kaikissa muissa saamelaisten kotiseutualueen kunnissa paitsi Utsjoella. Tämä ilmenee lisääntyneenä saamelaisvastaisena kirjoitteluna medioissa ja sosiaalisessa mediassa, ja erilaisina poliittisina liikkeinä, jotka haluavat kieltää saamelaiskulttuurin olemassa olon, sulauttaa saamelaiset suomalaisiin tai haluavat saada valtakulttuurin edustajat saamelaisiksi. Kehitys on jatkunut Suomessa pitkään ja se on vaikuttanut dramaattisesti saamelaiskulttuuriin Suomessa, kuvaa Näkkäläjärvi tilannetta Suomessa.