1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. terveys

Köksä tulee jatkossa alakouluunkin oppiaineeksi – kokkaaminen on samalla matematiikkaa ja terveystietoa

Entistä nuoremmat koululaiset pääsevät jatkossa kotitaloustunneille. Uuden opetussuunnitelman perusteet kotitalouden osalta valmistuvat joulukuun aikana, ja niissä annetaan koulutuksen järjestäjille näillä näkymin entistä laajempi mahdollisuus tarjota kotitalousopetusta kolmannesta luokasta alkaen.

terveys
kotitaloustunti
YLE

Käytännössä uudistus tarkoittaa sitä, että useissa kouluissa voidaan aloittaa kotitaloustunnit alaluokkien oppilaille. Pakolliseksi kotitalous ei ole näillä näkymin alaluokille tulossa. Jatkossa kotitalous kuuluu taito- ja taideaineiden joukkoon yhdessä musiikin, kuvataiteiden, käsityön ja liikunnan kanssa. Samaan aikaan kotitaloutta oppiaineena kehitetään yhä kulutustietoisempaan suuntaan.

– Alaluokilla voidaan vuodesta 2016 alkaen opettaa kotitaloutta myös integroituna muuhun opetukseen. Sen toteuttajina ovat luokanopettajat, joilla täytyy olla kotitaloudesta myöskin osaamista, sanoo kotitaloustieteen määräaikainen professori Irja Haapala-Biggs Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampukselta.

Taustalla on huoli suomalaisten terveydestä ja kotitaloustaidoista.

– Arjessa selviytymisen taidot ovat rapistuneet. Lisäksi ollaan huolissaan kansanterveydestä. Se, että koulutus saadaan alkamaan jo varhaisemmilla luokilla, on tosi hienoa. Se on osaltaan osoitus siitäkin, mikä on kotitalouden hallinnan ja kotitaloustaitojen arvo, toteaa Haapala-Biggs.

Kaiken kaikkiaan oppiaineiden rajat hämärtyvät suomalaiskoulussa, ja opettajia koulutetaan näkemään kotitaloustunti myös vaikkapa mahdollisuutena ottaa opittavat asiat haltuun matematiikan tai terveystiedon kannalta.

– Taustalla on ajatus, että kotitalous käytännönläheisenä ja toiminnallisena oppiaineena auttaa ymmärryksen kehittämisessä, kun opittavana on käsitteellisiä asioita.

Vanhempien kiire näkyy koulussa

Professori Irja Haapala-Biggs arvelee, että vanhemmilla on nykyään niin kiire, että ruuanlaittoa ei ehditä kotona lasten kanssa harjoitella. Toisaalta on niitäkin vanhempia, jotka harrastavat nimenomaan kokkaamista perheen kanssa yhdessä. Tätä ilmiötä Haapala-Biggs pitää merkkinä siitä, että kotitaloustaitojen arvostus on jälleen nousussa.

Koulussa kotitaloustunneilla varataan aikaa arjen hallinnan taitoihin niin käytännössä kuin teoriassa.

– Kotitaloustunneilla opetellaan myös oikeiden määrien hankintaa, kiinnitetään huomiota ruuan monipuolisuuteen ja pohditaan ruokavaliota. Myös tapa- ja kulttuurikasvatus on tärkeää, pohtii Haapala-Biggs.

Kaiken kaikkiaan kotitaloutta oppiaineena kehitetääkin kuluttajataitojen suuntaan.

– On tärkeä osata valita tästä meidän mielettömästä tarjonnasta kaupassa. Pitää tietää, mitkä ovat hyviä, kestävän kehityksen mukaisia valintoja. Ruuan terveellisyys on yksi valintakriteeri.

Se, että kotitaloutta opetetaan alaluokilla, ei tarkoita, että jokaiselle koululle olisi rakennettava kotitalousluokka.

– Perusasioita pystyy opettamaan ilman liesiä. Erilaisia liikuteltavia moduuleita on jo nyt tarjolla, kertoo opetusneuvos Marjaana Manninen opetushallituksesta.

Riippukin kunnan ja koulun resursseista ja innokkuudesta, miten paljon kotitaloutta tulevaisuudessa alaluokilla opetetaan. Mahdollista se on jo nyt. Esimerkiksi Savonlinnan Mertalan koululla alaluokkalaisille on tarjottu valinnaisaineena kotitalousopetusta jo kymmenisen vuotta. Mertalan koululla noin 32 alaluokkien oppilasta vuosittain valitsee kotitalouden. Lisäksi koululaiset käyvät ahkerasti köksänkerhossa.

Paine lisätä koulutusta kasvaa

Kotitalousopettajankoulutuksen hakijamäärät ovat lisääntyneet vuodesta 1997 lähtien, ja hakijoita Itä-Suomen yliopiston kotitalousopettajakoulutukseen on vuosittain jo yli 300. Opiskelijoita otetaan 34 vuosittain. Savonlinnassa luokanopettajakoulutukseen osallistuvien on mahdollista opiskella sivuaineenaan kotitaloutta. Sivuaineopintoihin olisi tulijoita enemmän, kuin voidaan ottaa. Kotitalousopetuksen laajeneminen alaluokille tietää myös painetta lisätä aineen opiskelumahdollisuutta yliopistossa.

– Koululaisten kannalta tässä on hyvää se, että saadaan jatkumo, että alaluokilla on opettaja, jolla on tätä kotitalouden osaamista, ja sitten yläluokilla kotitalousopettaja, sanoo Haapala-Biggs.

Kotitalousopettajien uudessa opintosuunnitelmassa painotetaan opetusta, jossa kahden oppiaineen rajat hämärtyvät, ja niiden opetus voi tapahtua samaan aikaan.

– Taustalla on ajatus, että kotitalous käytännönläheisenä ja toiminnallisena oppiaineena auttaa ymmärryksen kehittämisessä, kun opittavana on käsitteellisiä asioita.

Lue seuraavaksi