1. yle.fi
  2. Uutiset

Pirkanmaan TE-toimisto sai moitteita kuulovammaisen palvelusta

Kuulovammaisilla ja muilla erityisryhmillä pitää olla oikeus tasavertaiseen ja asianmukaiseen asiakaspalveluun TE-toimistoissa, muistuttaa apulaisoikeuskansleri.

Kotimaan uutiset
Kaksi ihmistä jonottaa te-palveluita toimistolla
Antti Kolppo / Yle

Apulaisoikeuskansleri huomauttaa Pirkanmaan TE-toimistoa erityisryhmien huomioimisesta.

Kuulovammaisen asiakkaan mukaan TE-toimisto ei ollut ottanut huomioon hänen huonoa kuuloaan maaliskuussa 2013. Asiakkaalla on sisäkorvaimplantti, minkä takia hän kuulee erittäin huonosti puhelimessa ja hälyisessä konttoriympäristössä.

TE-toimiston asiakas pyysi apulaisoikeuskanleria tutkimaan, oliko hänen työttömyysturvansa käsittelyssä toimittu lakien, asetusten ja hyvän hallintotavan mukaisesti.

Asiakas oli luullut asioivansa TE-toimiston virkailijan kanssa, mutta kyseessä olikin ollut yksityisen yrityksen Spring House Oy:n vastaanottovirkailija.

Kuulovammaiselle asiakkaalle ei maksettu työttömyysetuutta hänen työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisestaan alkaen, koska hän ei toimiston tietojen mukaan ollut varmistanut verkossa tekemäänsä työttömäksi ilmoittautumistaan käymällä TE-toimistossa vaikka hän oli niin tehnyt.

Apulaisoikeuskansleri muistuttaa, että kaikilla asiakkailla pitää olla mahdollisuus käyntinsä yhteydessä ilman ajanvarausta aloittaa työnhakunsa, saada työttömyysetuutta koskeva asiansa vireille, saada opastusta ja neuvontaa sekä jättää asiakirjoja.

Myös työ- ja elinkeinoministeriö saa apulaisoikeuskanslerilta moitteita. Koska laki on toimintaa ohjaavalta sisällöltään väljä, pitää hallinnon ohjauksen olla yksityiskohtaista ja kattavaa.

– Riittävien ohjeiden puute muun muassa työnhakuvalmennuksen sisällöstä on vaikuttanut TE-toimiston palveluprosessin epäonnistumiseen ja jopa työttömyysturvahakemuksen virheelliseen ratkaisemiseen, apulaisoikeuskanslerin päätöksessä todetaan.

Lue seuraavaksi