Rovaniemen tuolileikki jatkuu – nyt valitaan alemmat johtajat

Rovaniemen kaupungin uusia palvelualojen johtajan virkoja hakee 14 kaupungin nykyistä virkamiestä. Rovaniemen kaupungin hallinto-organisaatiota uusitaan, ja uusia tehtäviä ovat voineet ilmoittautumisella hakea yt-menettelyn piirissä olevat viranhaltijat.

julkiset virat
YLE / Marjukka Talvitie

Sivistyspalveluiden alalle perustetaan kolme johtajan virkaa: varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja vapaa-ajan palvelujohtajat. Varhaiskasvatuksen palvelujohtajaksi hakevat Pirjo Honkavuori, Tarja Kuoksa ja Ritva Olsén.

Koulutuksen palvelujohtajaksi hakee Leila Alaraudanjoki ja vapaa-ajan palvelujohtajaksi hakevat Sari Laakkonen ja Merja Tervo.

Perusturvapalveluiden alalla perustetaan neljä palvelujohtajan virkaa: lapsiperheiden palvelut, aikuisten ja työikäisten palvelut, ikäihmisten palvelut ja terveydenhuollon palvelut. Lapsiperheiden palvelujohtajaksi hakevat Mirja Kangas ja Ritva Olsén, aikuisten ja työikäisten palvelujohtajaksi hakee Mirja Kangas, ikäihmisten palvelujohtajaksi hakee Johanna Lohtander ja terveydenhuollon palvelujohtajaksi hakevat Johanna Lohtander ja Kaisa Kuusela.

Teknisten palveluiden alalla haetaan yhtä johtajaa ja virkaa hakevat Olli Peuraniemi ja Jukka Kuisma.

Nopea aikataulu

Ilmoittautumisaika päättyi 25. marraskuuta. Seuraavaksi arvioidaan hakijoiden sopivuus ja virkojen täyttäminen menee kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Valinnat on tehtävä joulukuun aikana, sillä uuden organisaation on määrä aloittaa vuoden alusta.

Kaupunginhallitus on jo valinnut tällä viikolla kolme toimialajohtajaa, jotka ovat nyt valittavien johtajien esimiehiä. He ovat perusturvajohtaja Markus Hemmilä, sivistysjohtaja Antti Lassila ja teknisen toimialan johtaja Martti Anttila.