Sosiaalihuoltolaki oli jättämässä osan avuntarvitsijoista pulaan

Kotipalvelut on luvattu taata laissa apua tarvitseville lapsiperheille vuodesta 2015. Vielä eduskuntaan lähtiessään sosiaalihuoltolain muutosesitys oli niin tulkinnanvarainen, että esimerkiksi eroperheet olisi voitu jättää palvelujen ulkopuolelle. Nyt sosiaali- ja terveysministeriö on ehdottanut lakimuutokseen täsmennyksiä.

Kotimaa
Lapsia.
Yle

Hallituksen esitys uudeksi sosiaalihuoltolaiksi on herättänyt runsaasti keskustelua. Kotipalveluissa oleva pykälä on esityksessä niin tulkinnanvarainen, että olisi voinut jättää paljon avun tarvitsijoista lain ulkopuolelle. Kuten vaikka eroperheet tai ylirasittuneet vanhemmat.

Sosiaali- ja terveysministeriö onkin pyytänyt täsmennystä kyseiseen pykälään, ennen kuin täysistunto sen käsittelee.

– Me ehdotimme, että lakiin tehdään vielä pieni muutos, siis itse [kotipalvelu]pykälään. Siellä on nyt ollut, että kotipalvelua saa kun on vamma tai muu sairaus. Tai perhetilanne sen tyyppinen, että tarvitaan kotipalvelua. Ehdotamme tarkennettavaksi tätä niin, että puhutaan erityisestä perhetilanteesta, sanoo halllitusneuvos Lotta Hämeen-Anttila.

– Nämä [erityiset perhetilanteet] ovat sellaisia tilanteita, missä vanhemmat ovat eronneet, siellä on kuolemantapaus tai siellä on useampi lapsi. Eli ihan sellaisia arkisia tilanteita, joita jokainen voi kohdata.

Apua myös uupuneille

Lain perusteluissa oli myös maininta, että apua voidaan antaa, jos nähdään, että syy ei ole itse aiheutettu eikä sitä voida poistaa. Esimerkiksi ylirasittuneisuus mainitaan tällaiseksi syyksi. Lotta Hämeen-Anttilan mukaan nyt kurssia on korjattu, rasittuneet vanhemmat eivät jää ilman apua väärän tulkinnan vuoksi.

– Meille tuli paljon palautetta siitä, että perustelut olivat liian lakoniset, että ei ole avattu, mitä se käytännössä tarkoittaa. Sen vuoksi katsoimme parhaaksi että lakipykälää pikkaisen muutetaan ja annetaan ohjeistus siitä, mitä se tarkoittaa.

– Pykälä on kirjoitettu tarkoituksella niin, että on muu vastaava syy. Ja muu vastaava syy on se, että ollaan tosi väsyneitä tai uupuneita. Ja se on tilanne, jolloin sitä apua pitää antaa. Jos sellaisessa tilanteessa ei saa apua nopeasti, niin tilanne kriisiytyy, Hämeenanttila muistuttaa.

Itse aiheutettu syy ei siis enää kummittele lain perusteluissa?

– Näin on tehty, sillä siinä on vaarana, että sitä ryhdytään tulkitsemaan, niinkuin sitä ei ole tarkoitettu tulkittavaksi. Kohtaan on tehty muutos ja kirjoitettu uudestaan, mistä on kysymys, sanoo Lotta Hämeen-Anttila.

– Tästähän nousi paljon keskustelua valmistelun aikana, mitkä ovat ne perusteet, milloin apua annetaan. Annetaanko tosissaan. Hyvä, että keskustelua on noussut jo nyt. Että toimeenpanon osalta voidaan varautua siihen, että kaikki kunnat saavat kunnollisen ohjeistuksen.

Valtiolta tulossa rahaa

Aiemmin vain lastensuojelulaissa oleva oikeus tukiperheeseen ja vertaistukeen ollaan saamassa myös sosiaalihuoltolakiin ja siis yleisiksi perhepalveluiksi.

– Jos se on lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämätöntä, niin silloin ne on järjestettävä.

Sosiaalihuoltolain uudistuksen mukanaan tuomia kustannuksia tasataan kunnille valtionosuuksina. Toinen osuus tulee kunnilta itseltään.

– Sitten valvomme sitä, että rahat suuntautuvat sinne, minne ne on tarkoitettu.

Rahaa uudistukseen laitetaan 16 miljoonaa euroa ensi vuonna ja myös jatkossakin, sanoo Lotta Hämeen-Anttila. Vuonna 2015 osa tästä summasta, 6,6 miljoonaa euroa, siirrtetään lastensuojelun kehittämisen määrärahoista.

– On kuntia, jotka ovat jo lähteneet toimimaan tämän lain mukaisesti. Ne ovat todenneet, että tämä aiheuttaa palvelurakenteessa todella hyvän muutoksen. Kun kunnat ovat lisänneet ennaltaehkäiseviä palveluita, on pystytty vähentämään korjaavien toimenpiteiden osuutta.

Hämeen-Anttila uskoo, että vaikutukset alkavat näkyä muutaman vuoden päästä. Tuolloin korjaavia palveluita, kuten lastensuojelua tarvitaan vähemmän.

– Tässä on myöskin ideana, että lastensuojelupalvelut muuttuvat asiakasystävällisemmäksi. Lastensuojelulakia on tarkoitus rukata tässä yhteydessä.

Sosiaalihuoltolain muutos käsitellään eduskunnassa vielä tämän vuoden aikana. Se tulee voimaan asteittain. Kotipalveluiden ostalta vuoden 2015 alusta; muut osat ensi huhtikuussa ja vuoden 2016 alussa.