Piispat sukupuolineutraalista avioliittolaista: Ei muuta kirkossa sinänsä mitään

Kirkko voi jatkaa vain heterojen vihkimistä, alkaa vihkiä myös homoparit tai luopua vihkimisoikeudesta kokonaan.

Kuva: Touko Yrttimaa / Yle

Eduskunta äänesti perjantaina sukupuolineutraalin avioliittolain puolesta. Vaikka eduskunnan päätös on täysin irrallaan kirkosta, sen lain vaikutukset ravistelevat myös kirkkoa. Kirkosta on viikonlopun aikana eronnut yli 13 000 jäsentä.

– Eduskunnan päätös ei muuta kirkossa sinänsä mitään. On selvää, että kirkko tekee omat ratkaisunsa täysin oman uskon ymmärryksensä varassa. Toisaalta kaikessa päätöksenteossa ympäröivän yhteiskunnan kehitys on vaikuttanut ennenkin. Kirkko ei voi kammioitua omaan oloonsa, Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma sanoi Radio 1:n Ykkösaamussa.

Luoma pitää itse avioliittoa naisen ja miehen välisenä instituutiona. Porvoon hiippakunnan piispa Björn Vikström puolestaan olisi valmis siunaamaan homoparit. Hän kuitenkin ymmärtää kirkosta eroajia.

– Päätös on herättänyt paljon vihastusta. Ihmiset ovat pettyneitä ja haluavat protestoida. Kun he eivät voi valtiosta tai eduskunnasta erota, niin viha on ainakin osittain kohdistunut kirkkoon ja arkkipiispan lausuntoihin, Porvoon hiippakunnan piispa Björn Vikström sanoi.

Arkkipiispa Kari Mäkinen iloitsi perjantaina eduskunnan avioliittolakia koskevasta äänestystuloksesta. Hän kirjoitti Facebook-sivullaan tietävänsä, miten paljon eduskunnan päätös merkitsee sateenkaariväelle, heidän läheisilleen ja monille muille.

Kirkon kolme vaihtoehtoa

Sekä Luoma että Vikström uskovat, että eduskunnan päätös herättää kirkossa vilkkaan keskustelun. Kirkko voi reagoida päätökseen kolmella tavalla. Ensimmäisessä vaihtoehdossa se jatkaa, kuten ennenkin ja vihkii vain heteropareja.

– Varmaankin kirkosta lähtisi niitä ihmisiä edelleen, jotka pitävät tätä ehdottomasti vääränä tienä. Toisaalta kirkko voisi ortodoksiseen tai katoliseen kirkkoon vedoten todeta, että olemme samoilla linjoilla avioliittokäsityksessä, Luoma sanoi.

– Kirkko on tässä hyvin jakautunut. Se koskee pappeja. Se koskee luottamushenkilöitä, seurakuntalaisia. Tämä on maantieteellisesti polarisoitu keskustelu ja nuoret suhtautuvat samaan sukupuolta olevien avioliittoon positiivisemmin, Vikström huomautti.

Toinen vaihtoehto on, että kirkko laajentaa avioliiton vihkimisen koskemaan myös samaa sukupuolta olevia.

– Vaikka itse kannatankin tätä nykyistä käytäntöä, niin siitä huolimatta katson, että tulevaisuus on avoin. Emme tiedä, mitä se pitää sisällään. Kirkko on joka tapauksessa sama Kristuksen kirkko kuin tänä päivänä. Kirkko ei siihen kaadu, eikä kirkon sanoma miksikään muutu, Luoma arvioi.

– Tuohon voi yhtyä, Vikström sanoi.

Vikström ei uskonut, että homoparien vihkiminen on kirkossa kovin lähellä. Kolmas vaihtoehto olisi, että kirkko luopuu avioliittoon vihkimisestä kokonaan. Kumpikin piispa piti vihkimisestä luopumista myönteisenä asiana.

– Jos kaikki ensin solmisivat avioliiton maistraatissa ja sen jälkeen halukkaat tulisivat pyytämään siunausta avioliitolle, niin se, mikä on ominaista kirkon avioliittokäsitykselle, olisi helpompi tuoda esille. Toisaalta vaarana olisi, että kun kirkollisella vihkimisellä on pitkät perinteet, ja monet papit ovat käyneet sanomassa minulle, että se ei olisi ollenkaan viisasta, Vikström sanoi.

– Siinä vahvistuisi kirkon autonomisuus ja itsenäisyys suhteessa siihen, mitä se tekee. Tilanne, jossa meillä on erilainen käsitys avioliitosta yhteiskunnassa ja kirkossa aiheuttaa sen jännitteen, jossa kumpikaan osapuoli ei ole täysin tyytyväinen, Luoma arvioi Radio 1:n Ykkösaamussa maanantaina.