Mikä saa poliitikon kuulostamaan karismaattiselta? Voinko kasvattaa samalla keinolla viehätysvoimaani?

Karismaattisena pidetyn henkilön ominaisuuksien tarkka määrittely on vaikeaa. Amerikkalaistutkijat puhuvat "mielen" ja "olemuksen" karismasta erottaakseen kaksi karisman toisiaan täydentävää osa-aluetta. Yksi keskeinen tekijä karismaa on ihmisen puhe. Myös ihmisen sanaton viestintä eli eleet ja ilmeet tuovat esiin vetovoimaa.

Yhdysvaltain presidentti Barack Obamaa pidetään karismaattisena puhujana. Karismaattiseksi koetut poliitikot osaavat vaihdella puheensa nopeutta, äänen tasoa ja muita ominaisuuksia yleisön vakuuttamiseksi. Kuva: Epa / Katherine Taylor

johtaja Rosario Signorello sanoo

haastattelussa, että ihmiset tekevät johtopäätöksiä johtajiensa dynaamisuudesta ja viehätysvoimasta heidän äänensä perusteella. Poliittiset johtajat puolestaan käyttävät karismaattista ääntään herättääkseen kuulijoissa tunteita, toteaa Signorello.

Äänitutkija Signorello jakaa karismaattiset äänet kolmeen laajempaan luokkaan; viehättäviin, hyväntahtoisiin/päteviin ja autoritaarisiin.

Tutkijoiden mukaan osalla ihmisistä on luontainen kyky vaihdella äänensä korkeutta niin, että heidän puheensa kuulostaa voimakkaammalta ja vakuuttavammalta. Erilaisia puhetekniikoita hyväksikäyttäen he pystyvät myös ottamaan kaiken hyödyn irti luontaisesta taidostaan.

Tavallinen piirre karismaattisiksi kuvatuissa poliitikoissa olikin heidän kykynsä muunnella äänen laatua ilmentämään erityyppistä karismaa. Signorello sanoo, että tämä taito voi auttaa kääntämään yleisön poliitikon asialle myötämieliseksi.

Karismaattiseksi koetut puhujat osaavat myös vaihdella puheensa nopeutta, äänen tasoa ja muita ominaisuuksia täyttääkseen yleisönsä odotukset. Signorellon mukaan tämä taito on opittua ja vahvasti kieli- ja kulttuurisidonnaista. 

Sama voimakas puhetyyli voidaan kokea eri kulttuureissa autoritaariseksi, uhkaavaksi tai intohimoiseksi, kertoo tutkija

. Suomessa esimerkiksi latinotyyliin tunteikkaasti puhuva ja elehtivä poliitikko näyttäisi lähinnä koomiselta.

Italialaiset haluavat dominoivan, ranskalaiset pätevän johtajan

UCLA:n tutkimuksessa muunnettiin tunnettujen italialaisten, ranskalaisten, portugalilaisten ja brasilialaisten miespoliitikkojen äänialaa. Ääninäytteiden sanat häivytettiin tunnistamattomiksi, jotta puheen sisältö ei vaikuttaisi arvioihin. Osanottajat saivat sanoa mielipiteensä muun muassa Ranskan presidentin François Hollandin ja Brasilian entisen presidentin Luis Inácio Lula da Silvan äänenkäytöstä.

Tutkimuksen 250 vastaajaa kuvailivat poliitikkojen ääniä 67:n eri adjektiivin avulla. Poliitikon ääntä voitiin luonnehtia esimerkiksi epärehelliseksi, pelokkaaksi ja dynaamiseksi tai viehättäväksi, vakuuttavaksi ja reiluksi. Osallistujat oli rekrytoitu Italiasta, Ranskasta ja Brasiliasta.

Matalaäänisiä poliitikkoja pidettiin dominoivina ja puoleensavetävinä. Vastaavasti korkeampi äänisten katsottiin olevan alistuvia, mutta hyväntahtoisia. Vastaavia tuloksia on saatu myös aiemmissa äänenkäytön tutkimuksissa.

Kaikki osallistujat kokivat hallitsevaksi ja uhkaavaksi puhujan, jolla oli matala ääniala, ja jonka ääni vaihteli paljon. Korkeammalta ja tasaisemmin puhuvia puolestaan pidettiin rehellisinä ja rauhoittavina.

Kulttuurien erilaiset arvostukset ja vastaajien kansallisuus vaikuttivat poliitikon saamiin arvioihin. Esimerkiksi ranskalaiset arvostivat eniten keskimatalan äänen omaavaa poliitikkoa, jota luonnehdittiin harkitsevaksi, rauhalliseksi, luottamuksen arvoiseksi ja reiluksi.

Italialaisia taas miellytti enemmän matalampi ääni, jonka todettiin olevan autoritaarinen, päättäväinen ja uhkaava. Tutkija Rosario Signorello päättelee tästä, että italialaiset haluavat mielummin dominoivan ja ranskalaiset pätevän johtajan.

Kulttuurin ja kielen lisäksi myös sukupuoli vaikutti mielipiteisiin. Matalaääninen mies oli miesvastaajien mielestä dominoiva, kun taas naisista miehen möreä ääni kertoi seksikkyydestä. Korkealla äänellä puhuva mies oli toisten miesten mukaan alistuva. Korkeaäänisen naisen miehet yhdistivät myös seksikkyyteen.

Voiko äänen vetovoimaa kasvattaa?

Karisma näyttäisi olevan ainakin tämän tutkimuksen mukaan pitkälti luontaista. Olisiko jotain keinoa tai kikkaa, jolla omaan ilmaisuun saisi lisää tenhoa?

Äänen muuntaminen karisman lisäämiseksi ei ole helppoa ja väärinymmärryksen riski korkea. Lopputulos voi olla jotain aivan muuta kuin on tavoiteltu, varoittaa Rosario Signorello. Äänen madaltaminen voi viestiä dominanssia, mutta myös seksikkyyttä. Kovemmalla äänellä puhuminen voi olla sekä seksikästä että uhkaavaa. Vastaanotto on riippuvainen kulttuurista ja sukupuolesta.

Signorello korostaakin, ettei ole mitään yleistä kikkaa, jolla omaan ääneen saisi lisää karismaa. Jokaisella kulttuurilla on omat sääntönsä miten ääntä tulee muunnella, jotta tavoiteltu karisma saadaan esiin.

Myös ihmisen fyysinen olemus vaikuttaa ääneen. Suurempi kurkunpää ja pitkät äänihuulet saavat aikaan matalamman äänen. Vähän samaan tapaan kuin sama nuotti kuulostaa erilaiselta sellolla ja viululla soitettuna.