Kaustislainen pelimanniperinne hakee Europa Nostra -palkintoa

Kaustislainen pelimanniperinnehanke on yksi Suomen seitsemästä ehdotuksesta Europa Nostra Awardsin saajaksi. Kilpailua laajennettiin nyt niin, että mukana voivat olla myös aineetonta kulttuuriperintöä koskevat hankkeet sekä digitalisointityöt. Suurin osa suomalaishankkeita kilpailee koulutuksellisten tai kulttuuriperintötietoutta lisäävien hankkeiden sarjassa.

Kotimaa
Kuvassa pelimanneja Kaustisen kansamusiikkijuhlilla.
Raila Paavola / Yle

Seitsemän suomalaisehdotusta kilpailee Euroopan unionin ja Europa Nostran yhteisistä kulttuuriperintöpalkinnoista. Niiden lisäksi kisassa on Alvar Aallon suunnitteleman Viipurin kirjaston restaurointihanke. Se lasketaan venäläiseksi, mutta on pitkälti suomalaisten suunnittelema.

Kansanmusiikki-instituutti hakee palkintoa ainulaatuista kaustislaista pelimanniperinnettä säilyttävälle hankkeelleen. Siinä perinnemusiikin elinvoiman nähdään olevan kohtaamisissa, kuten yhteisissä soitto-, laulu- ja tanssihetkissä.

Europa Nostra Awardsia laajennettiin tänä vuonna niin, että myös tällaiset aineetonta kulttuuriperintöä koskevat ja digitalisointihankkeet voivat hakea palkintoa.

Talonpoikaisuutta, miekkailuperinnettä ja hylkysimulaatiota

Suomalaishankkeista suurin osa hakee palkintoa koulutuksellisten tai kulttuuriperintötietoutta lisäävien hankkeiden kategoriassa. Tutkimuksen ja digitalisoinnin luokassa palkintoa haettiin Albert Edelfeltin digitalisoiduista teoksista, luonnoksista ja kirjeenvaihdosta referaatteineen koostuvalle verkkojulkaisulle.

Toinen tässä kilpaileva hanke on Museoviraston Vrouw Maria veden alla. Siinä tehtiin Vrouw Maria -hylky helpommin saavutettavaksi kehittämällä Aalto-yliopiston Medialaboratorion kanssa yhteistyössä interaktiivinen 3D-virtuaalisimulaatio.

Suojelu ja konservointi -kategoriassa ehdolla on Pentti ja Anne Siivosen omistama Mattilan talonpoikaistila Uudessakaupungissa. Siivoset ovat entisöineet 1890-luvun lopussa rakennetun tilan päärakennuksen alkuperäiseen asuunsa. He ovat myös siirtäneet tilan maille 14 muuta rakennusta. Niihin on sijoitettu tuhansien talonpoikaisesineiden kokoelma. Koulutuksellisten tai kulttuuriperintötietoutta lisäävien hankkeiden kategoriassa ehdokkaana on Kalevalatalosäätiön suomalaismetsissä järjestämä restaurointileiritoiminta sekä savutupien sekä Östmarkin paanukirkon dokumentointi.

Samassa palkintoluokassa on eurooppalaista miekkailuperinnettä ylläpitävä korttipeli Audatia: The Medieval Combat Card Game. Se ohjaa italialaisen pitkänmiekan liikkeiden, oikeaoppisten taktiikoiden ja alkuperäiskielisen sanaston saloihin. Koulutuksellisten hankkeiden luokassa palkintoa on ehdotettu myös viime kesänä järjestetylle Eurooppa Helsingissä -näyttelylle. Sen aineisto koottiin 400 opiskelijan Tampereen teknisen yliopiston 15 vuoden aikana arkkitehtuurin peruskurssilla tuottamasta materiaalista: eurooppalaista arkkitehtuuria kuvailevista maalauksista, pronssireliefeistä ja piirustuksista.