Merenkulkuoppilaitoksen vanha rakennus jää toistaiseksi sijoilleen

Turun hallinto-oikeus on kumonnut kesällä myönnetyn purkulupapäätöksen. Tyhjillään oleva rakennus on haluttu purkaa uudisrakentamisen tieltä.

Purkamislupa
Entinen merenkulkuoppilaitos.
Nicke Packalén / Yle

Turun hallinto-oikeus on kumonnut Turussa sijaitsevan entisen merenkulkuoppilaitoksen purkuluvan.

Turun rakennuslautakunta myönsi Åbo Akademin säätiölle purkuluvan toukokuussa. Hallinto-oikeuden mukaan alueen nykyinen kaavatilanne ei mahdollista purkamista, sillä kaavassa ei ole otettu kantaa rakennusten suojeluun. Hallinto-oikeuden mukaan rakennuksen suojelu tulee ratkaista ensisijaisesti asemakaavalla.

Merenkulkuoppilaitos on valmistunut vuonna 1967. Rakennus on nykyään tyhjillään. Åbo Akademin säätiö on halunnut purkaa rakennuksen uudisrakentamisen tieltä. Hallinto-oikeuden mukaan myöskään asuntojen rakentaminen ei ole mahdollista ilman asemakaavan muuttamista.

Purkulupapäätöksestä valitti hallinto-oikeuteen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus. Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.