Oikeusasiamies puuttui vammaisen hammashoidon laiminlyöntiin – turha viivyttely aiheutti kärsimystä

Eduskunnan oikeusasiamies on antanut huomautuksen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille vaikeasti kehitysvammaisen potilaan perus- ja ihmisoikeuksien loukkaamisesta. Hammaskivun laiminlyönti aiheutti tarpeetonta kärsimystä.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen mukaan kehitysvammainen potilas tarvitsi kiireellistä suun terveydenhuoltoa, mutta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri oli laittanut potilaan kiireettomään hoitojonoon. Oikeusasiamiehen mielestä laiminlyönti aiheutti potilaalle tarpeetonta kipua ja kärsimystä, jota ei voida hyvittää pelkästään moitteilla. Viivytyksen aikana potilaan kivut kovenivat.

Oikeusasiamiehen huomautuksen ovat saaneet Kanta-Hämeen keskussairaalan suukirurgian erikoishammaslääkäri sekä sairaanhoitopiiri.

– Sairaanhoitopiirin pitäisi hyvittää potilaalle tämän kokemat perus- ja ihmisoikeuksien loukkaukset, sanoo Jääskeläinen. Kuntayhtymän tulee ilmoittaa toimenpiteistään oikeusasiamiehelle vuoden loppuun mennessä.

Palvelukodissa asuvan potilaan hoidon tarpeen arviointi epäonnistui, kun anestesiahammashoidon kiireellisyysluokaksi arvioitiin yli 30 päivää elokuussa 2013. Kun potilaan kivut kovenivat, toinen terveyskeskuslääkäri laati kiirehtimislähetteen. Potilas pääsi vasta moninaisten vaiheiden jälkeen vasta syyskuun puolessa välissä anestesiahammashoitoon terveyskeskukseen. Tämän jälkeen hänen kipunsa hellittivät ja vahva kipulääkitys voitiin lopettaa.

Potilas asuu palvelukodissa. Vaikeasti vammaisena hän ei pysty puhumaan eikä ilmaisemaan kipuaan kielellisesti. Potilas oli muun muassa vahingoittanut itseään hakkaamalla päätään seinään. Asiasta kanteli oikeusasiamiehelle hänen sisarensa, joka toimii hänen edunvalvojanaan.

Oikeusasiamiehen mukaan hoidon tarpeen arvioinnissa olisi tullut ottaa myös paremmin huomioon palvelukodin henkilökunnalta saadut tiedot potilaan hammasperäisistä kivuista. 

Anestesiahammashoito tökkii muutenkin

Valvira on todennut lausunnossaan, että anestesiahammashoitojen järjestely Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella on hajanaista ja kirjavaa. Lisäksi palveluiden tarjonta on niukkaa eikä akuutteihin tarpeisiin pystytä vastaamaan.

Terveydenhuoltolain mukaan kunnalla tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on ollut velvollisuus järjestää ympärivuorokautinen päivystys kiireellisen suun terveydenhuollon antamista varten. Oikeusasiamies korosti, että laki on tullut voimaan jo 1.5.2011. Oikeusasiamies on kiinnittänyt useita kertoja terveydenhuollon viranomaisten huomiota asiaan.