Tutkimus: Enemmistö katsoo Venäjän toimien vaikuttaneen kielteisesti Suomen turvallisuuteen

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan mielipidetutkimuksen mukaan suomalaiset ovat huolestuneita kehityksestä Venäjällä. Tutkimukseen vastanneista yli puolet katsoo, että Suomen tulisi pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana, mutta sotilaallinen yhteistyö Pohjoismaiden kanssa saa kannatusta.

Kotimaa
Kaartin soittokunta.
Jussi Nukari / Lehtikuva

Kaksi kolmasosaa (63 %) suomalaisista katsoo, että Venäjän viimeaikaiset toimet ovat vaikuttaneet kielteisesti Suomen turvallisuuteen, selviää Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan mielipidetutkimuksesta.

Yhteensä kolme neljäsosaa (75 %) tutkimuksen vastaajista puolestaan ilmoittaa, että kehitys Venäjällä aiheuttaa heissä paljon tai jonkin verran huolta. Viime vuonna tätä mieltä oli alle puolet. Luvuissa eivät ole mukana ne, joita kehitys Venäjällä huolestuttaa vain vähän.

MTS:n kyselyssä on selvitetty kansalaisten mielipiteitä Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Lisäksi kysyttiin mielipiteitä muun muassa Suomen toiminnasta Ukrainan kriisin yhteydessä, Suomen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja kansalaisia huolestuttavista asioista.

Tutkimus teetettiin Taloustutkimuksella 26.9.–12.10.2014. Otos oli 1 023 henkilöä ja virhemarginaali 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Se toteutettiin henkilökohtaisina haastatteluina.

Kuusi kymmenestä ei halua Suomen hakevan Nato-jäsenyyttä

Tutkimuksen mukaan lähes puolet pitää sotilaallista tilannetta Suomen lähialueilla uhkaavampana seuraavan kymmenen vuoden aikana, kun vuonna 2011 tätä mieltä oli noin viidennes. Lähes puolet uskoo tilanteen pysyvän nykyisenkaltaisena.

Vastaajista 58 prosenttia katsoo, että Suomen tulisi pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana. 60 prosenttia ei halua Suomen hakevan sotilasliitto Naton jäsenyyttä. Naton jäseneksi pyrkimistä kannattaa 30 prosenttia vastanneista.

Sotilaalliseen yhteistyöhön Ruotsin – samoin kuin kaikkien Pohjoismaiden kanssa – suhtautuu erittäin tai melko myönteisesti yhteensä 94 prosenttia. Sotilaallista yhteistyötä Naton kanssa pitää myönteisenä yli puolet.

Usko puolustusmahdollisuuksiin on heikentynyt kahden vuoden takaisesta: noin kaksi kolmasosaa suomalaisista katsoo, että Suomen puolustusmahdollisuudet olisivat erittäin tai melko huonot, mikäli Suomi joutuisi asein käytävään sotaan.

Yli puolet korottaisi puolustusmäärärahoja, kun viime vuonna korotus olisi saanut siunauksen noin kolmannekselta.

Valtaosa tyytyväisiä Suomen ulko- ja puolustuspolitiikan hoitoon

Yli kaksi kolmasosaa pitää Suomen ulkopolitiikkaa (70 %) ja puolustuspolitiikkaa (69 %) hyvin hoidettuna.

Yli puolet myös katsoo, että Suomi on toiminut hyvin Ukrainan kriisin yhteydessä.