Kotkan tavoite Kantasataman jättihankkeelle – rakentaminen mahdolliseksi ensi kesänä

Kotkan kaupunki on saanut valmiiksi Kantasataman aluetta koskevan kaavaluonnoksen. Tahti tulee olemaan jatkossa kova, sillä kaava olisi tarkoitus saada lainvoimaiseksi jo toukokuun lopulla. Rakentaminen voisi siten alkaa ensi kesänä.

Kotimaa
Havainnekuva Kotkan Kantasataman rakennussuunnitelmista
Suunnitelmien mukaan Kotkan historiallinen Kantasatama voisi näyttää tulevaisuudessa tältäAHR Architects

Kotkan kaupunki esitteli tiistai-iltana Kantasatamaan tulevan ajanvietekeskuksen suunnitelmia. Kaupunki on saanut valmiiksi Kantasataman aluetta koskevan kaavaluonnoksen.

Kaavaluonnos muuttaa satama-alueen liikekortteliksi, johon tulisi outlet-myymälöitä, ravintoloita ja hotelleja. Toinen hotelleista tulisi Pohjoislaiturille ja toinen voitaisiin rakentaa myöhemmässä vaiheessa lähelle Satamakatua Merikeskus Vellamon eteläpuolelle.

Nykyinen Välilaituri on suunnitelmissa varattu asuinkerrostalojen rakentamista varten. Asuntoja on suunniteltu myös Kantasatama-alueen eteläreunaan Satamakadun varteen. Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannosen mukaan laiturilla olevista kerrostaloista yksi voisi olla vähän tornimaisempi, jopa 12-kerroksinen rakennus.

Asuintalojen viereen ainakin yhteen satama-altaaseen voisi tulla pienvenepaikkoja. Laitureiden juureen tulisi alueen läpi kulkeva rantapromenadi. Laiturialueet ja rannat olisivat avoimia kaikille lukuun ottamatta Itälaituria, joka jäisi satamakäyttöön.

Tavoitteena mahdollistaa rakentaminen ensi kesänä

Tahti tulee olemaan jatkossa kova, sillä kaava olisi tarkoitus saada lainvoimaiseksi jo toukokuun lopulla. Rakentaminen voisi siten alkaa ensi kesänä.

Kaavaluonnos tulee nähtäville joulukuun puolivälissä. Tammikuussa kaupunkilaisille järjestetään tilaisuuksia, jossa he voivat tuoda esiin omia mielipiteitään ja ideoitaan kaavaluonnokseen liittyen. Asemakaavaehdotus on tarkoitus saada kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn helmikuussa. Alustavan aikataulun mukaan valtuusto päättäisi lopullisesta kaavasta huhtikuussa.