Koe uusi yle.fi

Peräti 2 000 esinettä metallinetsinnän harrastajilta Museoviraston kokoelmiin

Museovirasto on saanut harrastajilta peräti 2 000 esinettä. Kokoelmiin näistä on luetteloitu kokoelmiin on luetteloitu 867 esinettä.

Kotimaa
Hangastenmäen linnavuoren esinelöytöjä
Jouni Immonen

Metallinetsijät ovat toimittaneet Museovirastoon ennätysmäisen paljon esineitä tänä vuonna. Museovirasto on saanut harrastajilta peräti 2 000 esinettä, kun vielä muutama vuosi sitten Museovirastolle toimitettiin vain muutama kymmenen löytöä vuosittain.

Museoviraston yli-intendentti Jutta Kuitunen ei halua nostaa esille mitään tiettyä esinelöytöä, joka olisi ylitse muiden.

– Myönteistä on, kun on löytynyt uusia kohteita, jotain mitä ei aiemmin tiedetty edes olevan. Meillä on tosi paljon hienoja löytöjä ja ainutlaatuisia löytöjä, mutta esine esineenä ei ole se juttu, vaan se tieto, mitä niistä saadaan ja ne paikat, yli-intendentti Jutta Kuitunen sanoo.

Esimerkiksi Janakkalan uuden linnavuoren löysivät arkeologian harrastajat. Edellisestä linnavuoren löytymisestä on aikaa yli neljännesvuosisata.

– Se on kyllä hieno juttu. Metallimiesten löytämä oli myös Janakkalan miekkamiehen hauta, joka on ollut julkisuudessa paljon esillä. Siinä myös toimittiin oikealla tavalla. Koekaivausryhmä pääsi tekemään tieteellistä tutkimusta, yli-intendentti Jutta Kuitunen huomauttaa.

Tänä vuonna Museovirastolle toimitetuista esineistä kokoelmiin on luetteloitu 867 esinettä, jotka muodostavat 233 löytökokonaisuutta. Näistä 86 kokonaisuutta lunastettiin. Jos löytöä ei oteta kokoelmiin, se voidaan palauttaa löytäjälle, jos hän sitä toivoo.

Kulttuuriperintöä ei aina kunnioiteta

Harrastajien ja löytöjen määrien lisääntymisen myötä myös Museovirastolle ilmoitetut havainnot metallin etsimisen jäljistä rauhoitetuilla muinaisjäännösalueilla ovat lisääntyneet. Tänä vuonna tapauksia on seitsemän, kun aikaisemmin tällaisia ilmoituksia oli tuskin lainkaan.

Tänä vuonna on kajottu Museonviraston mukaan muun muassa Valkeakosken Rapolaan, Valkeakosken Kokkomäkeen, Ulvilan Liikistöön ja Janakkalan Hakoisten linnavuoreen. Museovirasto on pyytänyt poliisia tutkimaan kaikki teot, jotka on voitu vahvistaa metallinilmaisimen avulla tehdyiksi.

Muinaismuistolain mukaan kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja muistoina Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Ilman tämän lain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty.

Jos paikka ei ole rauhoitettu eivätkä sitä koske liikkumisrajoitukset muunkaan lainsäädännön nojalla, metallinetsintää voi Suomessa harrastaa jokamiehenoikeuksien puitteissa. Museovirasto neuvoo kysymään aina maanomistajalta luvan etsimiseen.