1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Saame

YK hoputtaa saamen kielenelvytysohjelman ja ILO-ratifioinnin toteuttamista

YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea antoi keskiviikkona Suomelle muun muassa saamelaisten oikeuksia koskevia suosituksia. Saamelaiskäräjien puheenjohtajan mielestä komitean suositukset ovat hyvin painavia ja ne tulivat oikeaan aikaan.

Yle Saame
YK:n päämaja New Yorkissa.
Yhdistyneiden kansakuntien päämaja sijaitsee New Yorkin Manhattanilla.Don Emmert / AFP

YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea kiirehtii saamen kielenelvytysohjelman ja ILO 169 -sopimuksen ratifioinnin toteuttamista Suomessa.

Komitea antoi keskiviikkona Suomelle suosituksia tehostaa taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa.

Saamen kielenelvytysohjelmalle kehuja ja pyyhkeitä

Komitea piti loppupäätelmissään myönteisenä, että valtioneuvosto on hyväksynyt toimenpideohjelman saamen kielten elvyttämiseksi.

Komitea kehottaa Suomea kuitenkin varmistamaan saamen kielten elvytysohjelman tehokkaan toimeenpanon turvaamalla ohjelman toimeenpanolle riittävät resurssit sekä lisäämällä opettajien määrää. Komitea myös kehottaa Suomea varmistamaan opetuksen saatavuuden saamen kielillä saamelaisten kotiseutualueella ja sen ulkopuolella, jotta voidaan säilyttää, suojella ja edistää saamelaisten kulttuuria.

Komitea kehottaa Suomea myös nopeuttamaan ILO 169-sopimuksen ratifiointiprosessia.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja tervehtii suosituksia ilolla.

– TSS-komitean suositukset Suomelle ovat hyvin painavia. Suositukset ovat tulleet hyvin tärkeään ja oikeaan aikaan sekä Suomen valtion että saamelaisten kannalta. On tärkeää, että näistä suosituksista tiedotetaan eduskuntaa, koska suositukset on tärkeää huomioida ILO 169 -sopimuksen ratifioinnin yhteydessä. Komitea kehotti Suomea hyvin painokkaasti toimeenpanemaan saamen kielten elvytysohjelmaan ja antamaan sille asianmukaiset resurssit. Suositukset on huomioitava myös hallitusneuvotteluissa, Klemetti Näkkäläjärvi sanoo.

Komitea: Saamelaisilta kysyttävä lupa saamelaisalueen luonnonresurssien hyödyntämiseen

YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea kiinnitti huomiota myös ilmastonmuutokseen.

Komitea kehotti Suomea ottamaan käyttöön asianmukaisia toimenpiteitä, joilla voidaan vastata ilmastonmuutoksen tuomiin kielteisin vaikutuksiin saamelaisten maa-alueelle ja resursseille.

Komitean mukaan Suomen tulee pyrkiä saamelaisten tietoon perustuvaan ennakkosuostumukseen ennen kuin yksityisille yrityksille annetaan oikeus hyödyntää saamelaisten kotiseutualueen luonnonresursseja. Saamelaisten oikeus omistaa maata ja hyödyntää luonnonresurssejaan tulee taata tarvittavalla lainsäädännöllä ja hallinnolla.

Näkkäläjärvi on tyytyväinen siihen, että komitea on kiinnittänyt erityisesti huomiota ilmastonmuutokseen.

– Komitea on ensimmäinen YK:n ihmisoikeusvalvontaelin, joka on nostanut Suomelle antamissaan suosituksissa ilmastonmuutoksen ja sen kielteiset vaikutukset esille ihmisoikeuskysymyksenä. YK:n alkuperäiskansaraportoija on toki asian nostanut esille jo aiemmin. Suomessahan ilmastolaki valmisteltiin ilman saamelaiskäräjien osallisuutta eikä kansallisesta ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategiasta ole järjestetty neuvotteluja saamelaiskäräjien kanssa.

Lue seuraavaksi