Tutkimus: Koulujen väliset erot heijastuvat asuntojen hintoihin Helsingissä

Tutkimuksen mukaan tuleva lähikoulu vaikuttaa vanhempien asuinpaikan valintaan. Ostamalla asunnon tietyn koulun oppilaaksiottoalueelta, perhe varmistaa lastensa pääsyn tähän kouluun.

Kotimaa
Lapsia Ruoholahden koulun pihalla.
Ruoholahden koulu Helsingissä.Juha Kivioja / Yle

Koulujen väliset erot heijastuvat asuntojen hintoihin Helsingissä. Tämä käy ilmi Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja Helsingin kaupungin tietokeskuksen tekemästä selvityksestä.

Tutkimuksen mukaan tuleva lähikoulu vaikuttaa vanhempien asuinpaikan valintaan. Ostamalla asunnon tietyn koulun oppilaaksiottoalueelta, perhe varmistaa lastensa pääsyn tähän kouluun.

Tutkija: Tulos oli yllättävä

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen erikoistutkija Tuukka Saarimaa pitää tutkimustulosta yllättävänä.

– Suomen koulujärjestelmä on kuuluisa koulujensa hyvälaatuisuudesta ja tasalaatuisuudesta. Mutta nyt me havaitaan, että vanhemmat ajattelevat että kouluissa on joitain eroja ja he ovat valmiita maksamaan siitä.

Saarimaan mukaan kehityksellä voi olla vaikutusta asuinalueiden eriytymiseen.

– Jos lapsen lähikoulu on sidottu osoitteeseen niin vanhemmat voivat ostaa asuntomarkkinoilta lapselleen paremman tai sopivamman koulun.

Lähikoulukäytäntö lisää alueiden eriytymistä?

Tutkimuksen aineistona käytettiin 4 000 toteutunutta asuntokauppaa oppilaaksiottoalueiden rajojen läheisyydessä. Koulujen ominaisuuksia mitattiin kuudennen luokan standardoidulla matematiikan kokeella sekä koulun erityis- ja vieraskielisten oppilaiden osuuksilla.

Tutkimuksessa ilmeni, että mitä paremmat oppimistulokset koulussa ovat, sitä korkeammat ovat asuntojen hinnat sen oppilaaksiottoalueella. Koulun oppimistulosten noustessa keskimääräisestä parhaaseen 10 prosenttiin asuntojen hinnat nousevat keskimäärin 2,5 prosenttia.

Tutkimuksen mukaan vaikutus on samaa suuruusluokkaa kuin Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, joissa koulujen väliset erot ovat aiempien tutkimusten mukaan Suomea suurempia.

Koska asuntojen hinnat toimivat pääsylippuna tietyn koulun alueelle, lähikouluperiaate voi osaltaan lisätä asuinalueiden eriytymistä, tutkimuksessa todetaan.