ILO: Naisten pitäisi saada miehiä enemmän palkkaa Euroopassa

Kansainvälinen työjärjestö selvitti sukupuolten välisiä tuloeroja 38 maassa. Jokaisessa maassa naiset saivat miehiä vähemmän palkkaa, vaikka keskimäärin he ovat paremmin koulutettuja, kokeneempia ja tuotteliaampia.

Ulkomaat

Naisten kuuluisi saada miehiä enemmän palkkaa Euroopassa, Venäjällä ja Brasiliassa, kansainvälinen työjärjestö ILO toteaa tuoreessa palkkaraportissaan. Suurimmassa osassa maailmaa työssäkäyvät naiset ovat keskimäärin paremmin koulutettuja, kokeneempia ja tuotteliaampia kuin miehet.

Tästä huolimatta naisille maksetaan vähemmän palkkaa kuin miehille. Palkkaero ilmeni jokaisessa selvitykseen osallistuneessa 38 maassa.

Suurimmat sukupuolten väliset tuloerot ovat Yhdysvalloissa, jossa nainen ansaitsee keskimäärin 64,2 dollaria miehen sataan dollariin verrattuna. Raportissa kuitenkin todetaan, että tämän eron selittää miesten parempi tuottavuus, koulutus ja kokemus.

Euroopassa, Venäjällä ja Brasiliassa tilanne on päinvastainen, mutta silti naiset tienaavat miehiä vähemmän. Esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa, Liettuassa, Venäjällä ja Brasiliassa naisten pitäisi ILO:n vertailun mukaan tienata 10 prosenttia enemmän kuin miesten.

Lähteet: Reuters