Pispalan Haulitornin maaperä pahasti saastunutta – lyijyn, arseenin ja antimonin pitoisuudet ylittyvät

Pahiten saastunut alue on Haulitornin juurella, mutta myös ympäristön asuintonteilla on kohonneita metallipitoisuuksia. Riskinarvioinnin perusteella alueen maaperää täytyy puhdistaa.

Kotimaa
Haulitorni
Tuula Nyberg

Tampereen kaupunki on teettänyt tutkimuksia Pispalan Haulitornin ympäristön maaperän pilaantumisesta tämän vuoden kesällä ja syksyllä. Tutkimusten ja riskinarvioinnin perusteella alueen maaperää tulee puhdistaa.

Maaperän saastepitoisuuksia alettiin tutkia osana Pispalan asemakaavan muutostyötä. Kaavauudistuksen pääasiallinen tavoite on Pispalan kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuskannan säilyttäminen. Haulitorni on jo suojeltu.

Maaperään haitta-aineet ovat päätyneet haulien teon seurauksena. Haulien valmistus tornissa lopetettiin vuonna 1972.

Puhdistuskustannukset vielä kysymysmerkki

Kaupungin omistamilla alueilla Haulitornin juurella ja entisen haulitehtaan ympäristössä todettiin Voimakkaasti kohonneita lyijyn, arseenin ja antimonin pitoisuuksia. Myös Haulikadun varren kolmella rakennetulla ja kahdella rakentamattomalla asuintontilla pitoisuudet ovat koholla. Näistä osan omistaa kaupunki, osan yksityiset.

Tutkimustulosten perusteella on laadittu riskinarviointi, joka osoittaa, että erityisesti haulitornin läheisyydessä oleva korkea lyijypitoisuus aiheuttaa maaperän puhdistustarpeen. Puhdistamisen suunnittelu aloitetaan talvella. Kaupunki teettää puhdistussuunnitelman.

Tampereen kaupungin kiinteistöjohtaja Jussi Nurmisen mukaan puhdistuksen kustannuksia ei vielä voi arvioida.

– Alue on kuitenkin pinta-alaltaan rajattu, joten mikään megaluokan ongelma ei ole kyseessä. Tulokset ovat vasta alustavia, puhdistuksen laajuus selviää jatkotutkimuksissa, Nurminen sanoo.

Maaperä puhdistetaan Pirkanmaan ELY-keskuksen määräysten mukaisesti. Alueen asukkaille on jo kerrottu tilanteesta.