Lakivaliokunta: Aviottomat lapset voivat jäädä perinnöttä, jos isä on kuollut ennen tammikuuta 2012

Lakivaliokunnan ehdottaman säännöksen tarkoituksena on rajoittaa lain taannehtivia vaikutuksia, kun isä on kuollut ja perintö on jaettu.

Kotimaa
Lakivaliokunta
LakivaliokuntaYle

Lakivaliokunta on antanut mietintönsä isyyslain uudistuksesta tänään perjantaina. Hallituksen esityksessä ennen 1. lokakuuta 1976 syntyneellä lapsella ei olisi oikeutta periä kuollutta isäänsä, jos isä on kuollut, ennen kuin isyyden vahvistamiseen johtanut kanne tuli vireille.

Lakivaliokunta ehdottaa, että avioliiton ulkopuolella ennen 1. lokakuuta 1976 syntyneellä lapsella ei ole perintöoikeutta, jos isä on kuollut ennen 31. tammikuuta 2012. Jos isä sen sijaan on kuollut tämän jälkeen, lapsen oikeus perintöön määräytyy yleisten perintöoikeudellisten säännösten mukaisesti.

– Avioliiton ulkopuolella ennen nykyisen isyyslain voimaantuloa syntyneen lapsen perintöoikeudellinen asema on jatkossa sama kuin aviolapsen tai edellä mainitun päivämäärän jälkeen syntyneen avioliiton ulkopuolisen lapsen. Lakivaliokunnan ehdottaman säännöksen tarkoituksena on rajoittaa lain taannehtivia vaikutuksia, kun isä on kuollut ja perintö on jaettu, valiokunnan sihteeri Marja Tuokila selittää.

– Tapauskohtaiset seikat voidaan kuitenkin tällöinkin ottaa huomioon, jolloin lapsi voi saada perinnön, vaikka isä onkin kuollut ennen 31. tammikuuta 2012. Tällainen tilanne on muun muassa, jos perintö on mennyt valtiolle tai perintöoikeuden menetystä on muutoin pidettävä kohtuuttomana.

Lakivaliokunnan ehdotus on perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukainen. Avioliiton ulkopuolella ennen 1. lokakuuta 1976 syntyneiden lasten kanneoikeus palautetaan, hallituksen esityksen mukaisesti.