Työ- ja elinkeinoministeriön ekonomisti ei tyrmää Akavan ehdotusta pätkätöiden perusteiden keventämisestä

Akavan esitys edistää työllisyyttä määräaikaisuusperusteita keventämällä saa varovaista tukea työ- ja elinkeinoministeriössä. Ekonomisti Pekka Tiainen kuitenkin arvioi, ettei pitkäaikaistyöttömyyttä voida ratkaista nopeilla muutoksilla.

talous

Akava olisi valmis sallimaan määräaikaiset työsuhteet tilanteissa, joissa yli vuoden työttömänä ollut otettaisiin töihin vähintään kymmeneksi kuukaudeksi. Työ- ja elinkeinoministeriön kokeneen ekonomistin, neuvottelevan virkamiehen Pekka Tiaisen mukaan asiassa pitäisi edetä nopeasti mutta vapaaehtoisesti.

– Kehottaisin yrityksiä, työnantajia Suomessa nyt miettimään omilla paikkakunnillaan sitä, että olisiko siellä pitkäaikaistyöttömiä, joita voitaisiin työllistää määräaikaisesti ja ottamaan yhteyttä pitkäaikaistyöttömiin ja kysymään, että sopiiko että olisitkin tässä vaiheessa määräaikainen ja jos se hakijalle sopii, niin siitä vaan, sanoo Tiainen.

Työsopimuslain henkenä kuitenkin on se, ettei työntekijöitä vaihdeta. Muutenkin sopimussuhteen heikompaa osapuolta on tärkeää suojella.

– Se ei tunnu hyvältä, jos lopetetaan työsuhde ja heti otetaan toinen tekemään samaa, että toki tällaiset asiat on tärkeä ottaa huomioon, Tiainen korostaa.

Tianen ei näe, että määräaikaisuuksien perusteiden keventäminen olisi ainoa keino pitkäaikaistyöttömyyden kukistamiseksi.

– Ei yksistään, koska siinä on reunaehtoja, ettei oikeuksia poljeta. Yhtenä täydentävänä asiana kyllä, myöskin näin pehmeästi edeten, Tiainen pohtii.

Akavan mallissa keveämmät määräaikaisuusperusteet voitaisiin sallia rajoitetuksi ajaksi ja niin, ettei työntekijälle aiheutuisi etuuksien menetyksiä.

Taustalla on Akavan huoli korkeasti koulutettujen pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta.

Nykyisen lain mukaan työnantajan ehdottamalle määräaikaisuudelle pitää olla hyväksyttävä peruste, sillä muuten työsuhde voidaan katsoa vakinaiseksi. Vaatimus määräaikaisuuden perusteesta on pakottavaa lainsäädäntöä eli asiasta ei voida sopia toisin.

Työntekijän oikeuksia säädökseen vetoamiseen ei voida myöskään rajoittaa, sillä tällaiset sopimukset on jo ennakolta todettu mitättömiksi.