Väitös: "Pomokin on yksilö"

Suomalaisyritysten pitäisi kehittää johtajien valmiuksia eettiseen johtamiseen. Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan esimiehen rooli organisaation ja tiimin erilaisten odotusten ristitulessa on vaikea. Jokainen esimies myös käsittelee tiukkojen tilanteiden johtamista erilailla.

tiede
Mies heristää sormea kuvan taustalla olevalle henkilölle.
Sami Tammi / Yle

Henkilöstökehitysjohtajana Metsolla työskentelevä Henna Tomperi löysi tutkimusaiheensa oman työn kautta.

– Olen työskennellyt henkilöstön kehittämisen kanssa parikymmentä vuotta, ja johtamisen eettisyys alkoi jossain vaiheessa nousta isommin esiin yksittäisten esimiesten ja johtoryhmien kanssa, Tomperi kertoo.

Eettisyys tarkoittaa myös johtamisen yhteydessä sitä, mikä on oikein tai väärin.

– Hyvä eettinen johtaminen on sellaista, joka on moraalisesti oikein, mutta myös johtamisen näkökulmasta tuottavaa ja tuloksellista, Tomperi kuvaa.

Henna Tomperi haastatteli tutkimusta varten 21 esimiestä tai johtajaa. Eettisyyttä hän tutki nimenomaan haastateltujen näkökulmasta.

– Haastatteluissa tuli esiin odotusten kirjo. Organisaatiolla voi olla erilaiset odotukset siitä, mikä on oikein tai väärin, samoin sillä johtajalla ja hänen tiimillään omat näkemyksensä.

Tomperin mukaan yksi tutkimuksen mukaan vaikeimmista asioista olikin juuri ristiriitaisten odotusten keskellä työskentely.

– Organisaation odotukset saattavat olla vastakkaisia esimiehen oman etiikan kanssa. Joskus taas joutuu tekemään päätöksiä niin, että miettii joko omaa tai tiimin parasta, Tomperi kertoo.

– Haastatteluissa tuli esiin, että johtajan on mahdotonta toimia aina täysin tasapuolisesti, mutta heidän pitäisi kuitenkin johdonmukaisesti seurata aina samaa mallia, hän jatkaa.

Eettistä johtamista voi oppia

Yt-neuvottelut ja tiukka menokuri ovat arkipäivää monella työpaikalla tälläkin hetkellä. Henkilöstölle epävarmuus on raskasta, mutta Tomperi muistuttaa, ettei pomonkaan osa ole helppo.

– Esimiehen rooli on silloin raskas ja vaativa. Tämän pienenkin otannan perusteella voi sanoa, että esimiehet reagoivat tilanteisiin eri tavoin. Työpaikoilla olisi tärkeä huomioida, että esimiehillläkin olisi mahdollisuus käsitellä asioita, ja että pomojakin kohdeltaisiin yksilöinä. Toiset pohtivat eettisyyttä paljon syvemmin, kuin toiset.

Eettisyyden taju ei ole vain sisäsyntyistä, vaan sitä voi myös oppia tietoisesti.

Vaikeissa tilanteissa ollaan mieluummin hiljaa, kuin puhutaan.

– Kannustaisin organisaatioita miettimään, miten esimiehiä voitaisiin tukea siinä, että he voisivat tehdä eettisesti tietoisia päätöksiä haastavissakin tilanteissa.

Tomperi toteaa tutkimuksessaan, että eettinen johtaminen ei ole tiimissä ainoastaa esimiehen vastuulla. Jokaisella tiimiläisellä on vastuu toimia eettisesti ja puuttua arvojen vastaiseen toimintaan.

Tutkijan mukaan suomalaisten työpaikkojen ongelma, ja samalla eettisen johtamisen este, on useimmiten kommunikaation puute.

– Vaikeissa tilanteissa ollaan mieluummin hiljaa, kuin puhutaan. Esimerkiksi pörssiyhtiöissä esimies ei aina pysty kaikesta avoimesti puhumaan, mutta yleisemmällä tasolla vaikeissakin tilanteissa pitäisi pystyä perustelemaan tietyn tyyppisiä päätöksiä.

Henna Tomperin väitöskirja "Ethical Team Leadership - As construed by Finnish managers" tarkastetaan Jyväskylän yliopistolla 12.12.2014.