Halolan pihattonavetan rakennusriita meni hovissa urakoitsijan piikkiin

Itä-Suomen hovioikeus korotti käräjäoikeuden määräämän korvauksen kolminkertaiseksi lähes 300 000 euroon.

Kuva: Antti Karhunen / Yle

Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisussa rakennusliike velvoitetaan suorittamaan korvausta Maaningan kunnalle Halolan tutkimuspihaton katon rakennusvirheen korjaamisesta aiheutuneista kustannuksista yli 217 000 euroa, vahingonkorvauksena vuokratulojen menetyksestä 27 500 euroa ja selvittelykuluista lähes 4 900 euroa korkoineen.

Lisäksi rakennuisliike velvoitetaan korvaamaan Maaningan kunnan oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa vajaalla 32 000 eurolla ja hovioikeudessa lähes 12 400 eurolla korkoineen.

Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi rakennusliikkeen vuosi sitten suoritusvirheen korjaamisen aiheuttamista kustannuksista sekä käyttöhaitan aiheuttamasta vahingosta ja selvittelykuluista 93 500 euron korvauksiin. Tästä tuomiosta valittivat sekä Maaningan kunta että rakennusliike Itä-Suomen hovioikeuteen.

Nyt hovioikeus siis kolminkertaisti korvaukset. Tuomio vastaa täysin Maaningan kunnan esittämiä vaatimuksia. Rakennusliikkeestä ei tiistai-iltana löytynyt ketään kommentoimaan, aikooko yritys pyytää valituslupaa hovioikeuden ratkaisuun korkeimmalta oikeudelta.

Halolan tutkimuspihatto rakennettiin 2008–2009. Katossa havaittiin vesivuotoja ensimmäisen kerran talvella 2010. Kattorakenteen suunnittelija on jo aiemmin maksanut Maaningan kunnalle vahingonkorvauksena yli 63 000 euroa.