Taimenkanta edelleen heikko kaakon joissa

Meritaimenen tilannetta on tarkasteltu Kaakkois-Suomessa Urpalanjoessa sekä Virojoessa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan poikastuotannon elpymistä on havaittu muutamissa joissa.

luonto
Meritaimen
Meritaimen kuuluu uhanalaisten kalalajien joukkoon.Kati Siponmaa / Yle

Meritaimenten tilanne on edelleen heikko Virojoessa ja Urpalanjoessa. Urpalanjoen luonnonvaraisten kantojen kohentamiseksi on tehty toimenpiteitä, mutta ne eivät ole vielä purreet. Virojoella meritaimenen suojelutoimet ovat vasta suunnitteluasteella.

Äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen poikastuotannon elpymistä on riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sähkökalastuksissa havaittu muutamissa Suomenlahden jokivesistöissä.

Suomenlahden luonnonkantajoista poikastuotannon elpymistä on havaittu esimerkiksi Mankinjoessa, Espoonjoessa ja Mustajoessa. Myös Sipoonjoen puroista löytyi syksyn sähkökalastuksissa kohtalaisia määriä meritaimenen poikasia.

Itämeren rannikkovaltioista Suomessa on meritaimenen luonnonkantoja jäljellä vähiten.