1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. alkoholijuomat

Eläkeläisten juomatavat eivät muutu moralisoimalla

Yli 65-vuotiaiden alkoholinkäyttö on lisääntynyt. Kun 60-luvulla keskioluen makuun päässyt sukupolvi on eläköitynyt, ovat juomatavat kulkeneet mukana.

Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Varsinkin ikääntyneiden naisten alkoholinkulutus on kasvanut voimakkaasti. 80- ja 90-luvuilla reilusti yli puolet yli 65-vuotiaista naisista ei käyttänyt alkoholia lainkaan. Nykyisin täysraittiita on noin 30 prosenttia.

- Se kuvaa tätä kulttuurista muutosta, joka on tapahtunut, ehkäisevää päihdetyötä tekevän EHYT ry:n aikuistyön päällikkö Antti Hytti kertoo.

EHYT on pyrkinyt vastaamaan muutokseen eläkeläisjärjestöjen kautta. Yhdistys on muun muassa julkaissut järjestöille ohjeita siitä, kuinka päihdeasiat kannattaa ottaa puheeksi eläkeläisten kanssa.

- Kun mennään oman eläkeläisjärjestön, oman porukan ehdoilla, vältytään sanelemisen tai moralisoinnin asetelmilta, joita voi helposti syntyä, Hytti sanoo.

Päihdetyötä tekevien järjestöjen mukaan monilla ikäihmisillä ei ole tarpeeksi tietoa esimerkiksi suositelluista alkoholimääristä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittämät riskirajat yli 65-vuotiaille ovat 7 annosta viikossa ja enintään kaksi annosta kerralla.

- Ikääntyneen elimistön nestepitoisuus on jonkin verran vähäisempi, eli juotu alkoholi sekoittuu pienempään nestemäärään kuin työikäisellä, Hytti kertoo.

Riskirajat ylittää iäkkäistä miehistä joka neljäs ja naisista hieman alle 10 prosenttia.

- Iäkkäiltä puuttuu yleensä myös tietoa siitä, kuinka paljon alkoholia voi käyttää esimerkiksi lääkkeiden kanssa. Yhteisvaikutukset voivat olla hyvinkin arvaamattomia, Sininauhaliiton ikääntyneiden päihdetyön koordinaattori Marja-Liisa Laipio sanoo.

Tutkimusten mukaan alkoholin liikakäyttäjät juovat useimmiten ajankuluksi tai lääkkeeksi yksinäisyyteen.