THL: Onnellisimmat asuvat syvällä maaseudulla, työkykyisimmät pääkaupunkiseudulla

Väestön hyvinvointi vaihtelee Suomessa maaseutumaisten ja kaupunkimaisten alueiden välillä, toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tutkimuksen mukaan eroja on muun muassa koetussa työkyvyssä, onnellisuudessa ja tyytyväisyydessä lääkäripalveluihin.

työkyky
Vanha maatalo talvipakkasella.
Anssi Leppänen / Yle

Kaupunkimaisten ja maaseutumaisten alueiden välillä on selkeitä eroja terveydessä ja hyvinvoinnissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laajan tutkimuksen mukaan pääkaupunkiseudulla asuvat työkykyisimmät ja maaseudulla onnellisimmat ihmiset.

Harvaan asutulla maaseudulla lähes joka kolmas kokee työkykynsä heikentyneeksi, kun taas sisemmillä kaupunkialueilla joka neljäs. Maalla oltiin kuitenkin tyytyväisempiä lääkäripalveluihin kuin kaupungissa.

Maaseudulla reilusti yli puolet koki itsensä onnelliseksi, kun vastaava luku kaupungeissa oli reippaasti alle puolet.