Väestön hyvinvointi vaihtelee alueittain – Mistä tämä mielestäsi kertoo?

Pääkaupunkiseudulla asuvat työkykyisimmät, kun taas maaseudulla ollaan onnellisimpia, selviää THL:n tuoreesta tutkimuksesta. Mistä erot mielestäsi kertovat?

Kotimaa
Maalismaisemaa talvella
Mari Siltanen / Yle

Pääkaupunkiseudulla asuvat ihmiset ovat maan työkykyisimpiä. Paras tilanne on Espoossa ja Helsingissä, joissa työkyky koetaan muuta maata paremmaksi.

Suomen onnellisimmat ihmiset asuvat kuitenkin maaseudulla. THL:n tutkimuksen mukaan yli puolet maaseutumaisilla alueilla asuvista kokee itsensä onnelliseksi.

Ehkä hieman yllättäen maaseudulla asuvat ovat kaupunkilaisia tyytyväisempiä terveyskeskuslääkäripalveluihin. Sen sijaan kaupunkien kulttuuripalvelut koetaan paremmaksi.

Mistä väestön hyvinvoinnin vaihtelu alueittain mielestäsi kertoo, jos maaseudulla asuva on kaupunkilaista onnellisempi, vaikka hän olisi työkyvyltään heikompi?

Toteutuvatko terveyspalvelut maaseudulla kaupunkia paremmin?