Tuulivoimayhtiöt räätälöivät myllyhankkeita nopeamman lupakäsittelyn toivossa

Ympäristöministeriössä ei lämmetä tuulivoimayhtiöiden toiveille helpottaa myllyhankkeiden ympäristövaikutusten arviointia. Ministeriön mukaan muutoksiin ei ole aihetta. Aikaa vievä YVA-menettely ja valtion tukipolitiikka laittavat tuuliyhtiöt miettimään ja jopa muuttamaan myllymääriä hankkeiden vauhdittamiseksi.

Kotimaa
Tuulivoimala
Laura Valta / Yle

Ympäristövaikutusten arviointi kestää usein yli vuoden. YVA-menettely tarvitaan, jos myllyjä on kymmenen tai enemmän tai tehot nousevat yli 30 megawattiin.

YVA-menettely ja valtion tukipolitiikka ohjaavat tuuliyhtiöiden myllyhankkeiden valmistelua.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Tuukka Pahtamaa on huomannut, että YVA-rajalla olevia hankkeita saatetaan räätälöidä pienemmiksi käsittelyn nopeuttamiseksi.

- Kyllä se on ollut nähtävissä, että lähellä kymmenen myllyn rajaa olleita hankkeita on viilattu pienemmiksi.

Ympäristöviranomaisella on mahdollisuus ottaa pienemmätkin tuulipuistot tarkempaan käsittelyyn, jos yhteisvaikutukset arvioidaan riittävän suuriksi.

Noin viidesosa alle 10 myllyn puistoista joutuu YVA-käsittelyyn, koska lähistöllä on jo muita myllyjä tai ympäristövaikutusten arvioidaan muuten ylittävän arviointirajan.

Tehomyllyt helpotustoiveiden taustalla

Tuulivoimayhtiöt ovat halunneet lievennyksiä etenkin tehorajoihin. Uudet myllyt ovat aiempaa tehokkaampia, joten 30 megawatin YVA-raja saattaa tulla jatkossa vastaan jo 6-7 myllyllä.

Asiaa selvittäneen ympäristöministeriön mukaan tehoilla on kuitenkin vaikutusta muun muassa meluun. Tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkonen on eri linjoilla.

- Melun kannalta ratkaisevaa on myllymäärä ei megawattimäärä. Lisäksi lähtöäänen taso vaihtelee voimalatyypeittäin.

Tuulivoimatuen tulevaisuus avoinna

Tuulivoimarakentamisesta ei ole viime vuosina voinut puhua ilman syöttötariffia. Korotettu tuki, eli yli 105 euroa megawattitunnilta, päättyy runsaan vuoden kuluttua, minkä jälkeen tuki putoaa yli viidenneksellä.

Matalampi syöttötariffi on sidottu 2500 megawatin tuotantotavoitteeseen, joka on täyttymässä jo 3-4 vuodessa.

Jos yhtiö saa myllyn verkkoon, ennen kuin tavoite on täynnä, tuki on turvattu kahdeksitoista vuodeksi. Sen sijaan tavoiterajan jälkeisestä tuesta ei ole vielä päätöksiä.