Tutkimus: Kunta-alalla hyvä ilmapiiri, haasteena työn kuormittavuus

Kuntien ja kirkon työntekijöistä vain harva on sitä mieltä, että hyvin tehdystä työstä palkitaan. Kevan julkaisemaan Julkisen alan hyvinvointi 2014 -tutkimukseen vastasi yhteensä 2 000 kunta-alan ja kirkon työntekijää.

Kotimaa

Kunta-alan ja evankelis-luterilaisen kirkon työntekijät viihtyvät hyvin työssään, selviää Kevan tuoreesta Julkisen alan työhyvinvointi 2014 -tutkimuksesta.

Kuntien työntekijöistä kolme neljästä ja kirkon työntekijöistä neljä viidestä kertoi tuntevansa työssään innostusta ja työn iloa. Lisäksi valtaosa niin kirkon kuin kuntien palveluksessa työskentelevistä koki työilmapiirin hyväksi tai erinomaiseksi.

Tutkimuksen mukaan ongelmana julkisella alalla on työn henkinen kuormittavuus. Siihen kytkeytyy yleinen kokemus siitä, ettei hyvästä työstä palkita riittävästi. Kirkon ja kunta-alan työntekijöistä vain vajaa neljännes oli sitä mieltä, että hyvin tehdystä työstä palkitaan.

Henkisesti raskaaksi työnsä koki 57 prosenttia kuntatyöntekijöistä ja 48 prosenttia kirkon työntekijöistä. Edellisessä, vuonna 2012 tehdyssä tutkimuksessa tasan puolet kunta-alan työntekijöistä arvioi työnsä henkisesti raskaaksi.

Tutkimukseen vastasi 1498 kunta-alan työntekijää sekä 502 kirkon työntekijää.