Neuvoloiden hätähuuto: Puoli tuntia aikaa hoitaa perheen kaikki ongelmat – "Tässä ei ole mitään järkeä!"

Neuvoloiden arki on karua kuultavaa. Lapsiperheitä auttavia käsiä on neuvoloissa liian vähän. Perheiden käyntikertoja joudutaan vähentämään, vastaanottoaikoja lyhentämään ja  perhevalmennusta supistamaan. Kotikäyntejä ei voida tehdä.

terveys
vauva
Yle

Ajankohtainen kakkonen sai useilta Helsingin neuvoloiden terveydenhoitajilta yhteydenottoja heidän karusta työarjestaan. Työnantaja on monessa kunnassa kieltänyt työntekijöitä puhumasta medialle neuvoloiden ongelmista. Työnantajan pelossa terveydenhoitajat haluavat esiintyä jutussa nimettöminä.

– Tämä on arka asia. Koemme tilanteemme toivottomaksi. Älä käytä nimiämme, koska muutoin voi tulla työnantajan potku persuksiin, sanovat terveydenhoitajat.

– Tämä on pelolla johtamista. Kyse ei ole pelkästään Helsingin neuvoloista, vaan olemme ottamassa hirveän askeleen taaksepäin koko maassa, sanoo Suomen Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Leila Lehtomäki.

Hukattu mahdollisuus

Lastenneuvoloissa asioi vuosittain arviolta 400 000 lasta ja 600 000 vanhempaa. Neuvoloissa käyvät kutakuinkin kaikki lapsiperheet. Toisin kuin lastensuojeluun, vanhemmat suhtautuvat myönteisesti neuvoloihin.

– Meillä on ainutlaatuinen, kattava neuvolajärjestelmä. Siellä voitaisiin tunnistaa ajoissa perheen orastavat ongelmat ja paneutua niihin ennen kuin ongelmat pahenevat ja perhe tarvitsee lastensuojelun toimenpiteitä, Lehtomäki sanoo.

– On käsittämätöntä, että juuri silloin, kun on työttömyyttä, toimeentulo-ongelmia ja perheillä monenlaisia huolia, neuvolapalveluihin ei satsata riittävästi, ihmettelee Lehtomäki.

– Haluamme tehdä työmme ammattitaidolla. Meillä on hyvät tuntosarvet huomata perheen ongelmat, mutta valitettavasti tämä menee hukkaan, koska vastaanottoajat ovat liian lyhyitä. Perheen paras ei ohjaa työnantajamme työtä, toteaa helsinkiläinen terveydenhoitaja.

Neuvola
Vauvalta otetaan verinäytettä neuvolassa.Mika Kanerva

Mitoitukset solmussa

Kaikkia Helsingin neuvoloiden terveydenhoitajia yhdistää yhteinen murhe. Tekeviä käsiä on aivan liian vähän. Tämä murhe jaetaan koko maassa.

Valtakunnallisen suosituksen mukaan äitiysneuvolan kokopäivätoimisella terveydenhoitajalla voi olla asiakkaana enintään 76 äitiä.Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen suosituksen mukaan lastenneuvolan yhdellä terveydenhoitajalla voi olla enintään 400 lasta, jos vuosilomien ajaksi on palkattu sijainen.

– Kuntapäättäjät pyyhkivät näillä suosituksilla takalistonsa. Harvassa kunnassa suositukset ja asetukset täyttyvät. Kunnat saavat korotettua valtionosuutta henkilöstökustannuksiin, mutta rahat käytetään aivan johonkin muuhun, toteaa Leila Lehtomäki.

– Helsingissä kaikki terveydenhoitajat tekevät yhdistettyä äitiys- ja lastenneuvolatyötä. Tällöin suositus on noin 40 äitiä ja 170 lasta yhtä terveydenhoitajaa kohden. Meitä vastaanottotyötä tekeviä terveydenhoitajia on Helsingissä noin 180. Ainoastaan yhdellätoista suositus toteutuu, kertovat terveydenhoitajat.

"Ei ehdi käydä vessassa"

Terveydenhoitajat kertovat karuja kokemuksia neuvoloiden kiireestä.

– Vastaanottoaika on noin puoli tuntia. Taistelemme liukuhihnatahdilla kymmenen asiakasta per päivä. Yritä siinä sitten antaa aikaa jokaiselle perheelle, kuunnella, ymmärtää, selittää ja auttaa. Jokaisen vastaanoton jälkeen käynti on kirjaamatta. Tässä ei ole mitään järkeä!

– Joudumme tekemään työajan jälkeen niitä töitä, joita emme ole työajan puitteissa ehtineet tehdä. Ylitöinä tehdään esimerkiksi kirjalliset työt, tilausten tekeminen, sähköinen asiointi, laboratoriovastausten selvittäminen sekä lähetteiden kirjoittaminen.

– Eräs terveydenhoitaja kertoi, ettei hän enää halua kysyä vanhemmilta vaikeista asioista. Turha kysyä, koska ei ole kuitenkaan aikaa kuunnella ja pureutua heidän ongelmiinsa. Seuraava asiakas odottaa jo oven takana.

– Kovan paineen alle työssä tapahtuu herkemmin virheitä. Asiakasturvallisuus voi vaarantua. Monet meistä pelkäävät koko ajan pahinta, milloin sattuu jotain korjaamatonta, kertovat terveydenhoitajat.

Neuvoloiden peruskivet murentuvat

Neuvolatyön peruskiviä ovat työntekijän ja asiakkaan välinen molemminpuolinen luottamus ja työn jatkuvuus. Nämä auttavat suunnattomasti, kun halutaan ehkäistä perheen mahdollisia ongelmia. Terveydenhoitajat kertovat, että peruskivet murenevat.

– Äidit ja vauvat eivät saa sitä hoitoa ja seurantaa, joihin he ovat oikeutettuja ja jota terveydenhoitajat parhaimmillaan haluavat antaa.

– Neuvoloissa pitäisi olla aikaa kuunnella perhettä. Hoitotyötä pitäisi ohjata perheen tarpeet. Nyt töitä tehdään usein sieltä, mistä aita on matalin. Työ on muuttunut konemaiseksi vailla vastavuoroista vuorovaikutusta.

– Työpäivään ei ole suunniteltu aikaa yllättävien tilanteiden varalle. Jos vastaanotolla selviää, että perhe on erityisen tuen tarpeessa, olen puun ja kuoren välissä. Joko joustan ja annan perheelle vastaanottoajan omasta ruokatunnistani tai siirrän perheen jonoon.

– Koska tunnen perheen, he haluavat tulla puhumaan juuri minulle ongelmistaan. Koska kalenterini on jo täynnä, perhe voi saada seurantakäynnille ajan vasta useiden viikkojen kuluttua. Pahimmassa tapauksessa aika järjestyy toiselle kollegalle ja toiseen neuvolaan.

– Monella terveydenhoitajalla on uni- ja rytmihäiriöitä ja muisti pätkii. Työt seuraavat kotiin ja vapaa-ajalla ei jaksa tehdä mitään. Oma perhe-elämä kärsii.

– Yhä useampi terveydenhoitaja jää työuupumuksesta johtavien syiden takia sairauslomalle.  Koska sijaista ei usein ole lupa ottaa, työt kasaantuvat muille. Taakka kasvaa entisestään, kertovat terveydenhoitajat.

Vauva neuvolassa.
Vauva neuvolassa.Susanna Lyly

Mihin halutaan satsata?

Kuntien velvollisuus on huolehtia siitä, että perheet saavat neuvoloissa tarvitsemansa avun. Kuntien tulee noudattaa lakeja ja asetuksia. Kuntien talousvaikeudet eivät oikeuta kuntaa olla huolehtimatta lakisääteisistä velvoitteistaan.

– Onko neuvoloiden alasajo tarkoituksellista vai ymmärtämättömyyttä? Haluammeko todella, että neuvoloissa vain lapsi mitataan ja punnitaan ja kaikki muu jää tekemättä, Suomen Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Leila Lehtomäki kysyy.

– Kaikki päättäjät laulavat samaa laulua varhaisesta puuttumisesta ja ennaltaehkäisystä, mutta perheistä ei käytännössä kanneta vastuuta. Juhlapuheita on kuultu riittävästi, nyt on tekojen aika, Lehtomäki sanoo.

Lisää aiheesta Ajankohtaisen kakkosen miniteemassa TV2:ssa tiistaina 16. joulukuuta kello 21.00.