Metsähallitus kiistää väitteet Vienan reitin tuhoamisesta

Metsähallitus sanoo toimivansa Suomussalmella Vienan reitin alueella yhteisesti sovittujen ohjeiden mukaisesti.

luonto
Vienan reitti Kevättijärven rannan kohdalla.
Metsähallitus

Ikiaikaisen Vienan reitin varren hakkuut ovat puhuttaneet pitkin syksyä Kainuussa. Viimeksi torstaina Kalevalaseura vaati Metsähallitukselta linjanmuutosta Vienan reitin varrella tehtäviin hakkuisiin.

Metsähallitus kiistää väitteet Vienan reitin alueen tuhoamisesta ja kertoo kunnioittavansa Vienan reittiä ja metsien kulttuuriperintöä. Metsähallitus toimii alueella, mutta tekee sen lakia noudattaen ja yhdessä sovittujen ohjeiden mukaisesti.

Kulkureittien huomioimisesta metsätaloustoimenpiteissä Vienan reitin läheisyydessä on laadittu oma ohje. Se on tehty yhteistyössä useiden eri toimijoiden kanssa ja on yhteisesti hyväksytty. Toimenpiteisiin on lisäksi pyydetty lausunnot Kainuun Museolta, joka edustaa alueella Museovirastoa.

Metsähallitus kertoo tiedotteessaan olevansa edelläkävijänä kartoittamassa valtion maiden kulttuuriperintöä. Kansallisen metsäohjelman tavoitteen mukaisesti valtion talousmetsät tulevat inventoiduiksi vuoden 2015 loppuun mennessä.

Metsähallituksen arkeologit ovat inventoineet Suomussalmella kahden edellisen kesän aikana noin 190 000 hehtaaria metsätalousmaita. Vienan reittiä (siirryt toiseen palveluun) on tutkittu kartta-aineistojen avulla ja maastoinventoinnein.

Reitillä on pitkä ja värikäs historia, joka näkyy polun varren kulttuuriperintökohteissa sekä reitin säilyneisyydessä. Kentällä yhteistyötä on tehty paikallisten asukkaiden kanssa. Itse reitin inventoimisen lisäksi on tallennettu tietoa myös reitin varren elämästä ja kulttuuriperinnöstä aina 1940–1950-luvuille saakka, kertoo Metsähallitus tiedotteessan.