Trafi: Arctia Shipping rikkoi alusturvallisuuslakia Alaskan-matkoillaan

Valtion omistaman Arctia Shipping -jäänmurtoyhtiön aluksilla on ollut liikaa erityistehtävissä olleita ihmisiä laivan oman miehistön lisäksi.

Kotimaa
Arctia Shippingin jäänmurtaja Fennica on avustanut Shellin koeporauksia arktisille merialueille.
Jäänmurtaja Fennica.Arctia Shipping

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on päättänyt puuttua Suomen valtion omistaman jäänmurtoyhtiö Arctia Shippingin toimintaan. Trafin tekemän selvityksen mukaan Arctia on rikkonut alusturvallisuuslakia ottamalla Nordica- ja Fennica-murtajille sallittua enemmän eritystehtävissä toimivaa henkilöstöä laivojen oman miehistön lisäksi.

Lastialuksiksi katsastettujen Nordicalle ja Fennicalle olisi saanut alusturvallisuuslain mukaan ottaa enintään 12 erityishenkilöä, mutta usealla matkalla heitä on ollut enemmän.

– Aluksilla on ollut 20–30 erityishenkilöä riippuen mitä nämä alukset ovat tehneet, sanoo Liikenteen turvallisuusviraston tarkastusosaston johtaja Juha-Matti Korsi.

Erityishenkilöillä tarkoitetaan ammattilaisia, jotka työskentelevät laivalla, mutta eivät kuulu sen vakituiseen miehistöön. Esimerkiksi öljynporauksen tukitehtävissä he voivat olla asiakasyrityksen henkilöstöä. Kymmenien ulkopuolisten ammattilaisten ottaminen alukselle vaatisi kuitenkin, että alus on erikseen katsastettu erikoisalukseksi. Erikoisaluksen turvallisuusvaatimukset ovat tiukemmat kuin lastialuksen.

– Alusturvallisuuslaki määrittää eri alusten statukset. Laissa on selvästi sanottu, että erikoisalus on alus, joka suorittaa erikoistehtäviä. Tätä pykälää on nähdäksemme rikottu, toteaa Korsi.

Trafin selvitys koskee vuosia 2010–2014, jolloin alukset ovat olleet mm. öljyn ja kaasuntuotannon tukitehtävissä Alaskan rannikolla. Trafi alkoi selvittää asiaa tänä syksynä kun se oli saanut tietoonsa, että Nordicalla ja Fennicalla on mahdollisesti kuljetettu sallittua enemmän ihmisiä.

Epäilyn perusteella Trafi pyysi Arctia Shippingiä selvittämään, mihin aluksia on käytetty vuosina 2010–2014 ja keitä aluksilla on ollut. Trafi pyysi varustamolta mm. jäljennökset alusten laivapäiväkirjamerkinnöistä.

Trafi harkitsi asian viemistä syyttäjälle, mutta jätti tämän tekemättä koska katsoi, että henkilöstön turvallisuus tai meriympäristö eivät ole erityisesti vaarantuneet. Trafin mukaan Nordican ja Fennican asuintilat ja hengenpelastuslaitteet on mitoitettu 82 ihmiselle, eikä tätä määrää ole ylitetty. Nyt kyse oli siitä, että 82 ihmisen kokonaismäärästä vain 12 olisi saanut olla erityishenkilöstöä.

Alukset pitäisi katsastaa uudelleen

Trafi kuitenkin vaatii, että Arctia Shippingin on katsastettava alukset erikoisaluksiksi, mikäli se aikoo jatkaa öljynporauksen tukitehtäviä tai muita erikoistehtäviä. Nyt alukset on rekisteröity lastialuksiksi. Jos Nordica ja Fennica katsastetaan erikoisaluksiksi, niihin on tehtävä turvallisuuteen liittyviä muutostöitä, kuten lisättävä kauko-ohjattavia vesitiiviitä liukuovia laivan eri osien välille.

Muutostyöt ja katsastukset pitää Trafin mukaan tehdä tulevan jäänmurtokauden jälkeen.

Arctia Shipping tilasi jo vuonna 2010 Liikenteen turvallisuusvirastolta katsastuksen, jossa Fennica-alus oli määrä katsastaa erikoisalukseksi. Alus ei kuitenkaan täyttänyt erikoisalussäännöstössä asetettuja teknisiä turvallisuusvaatimuksia, eikä katsastusta viety loppuun.

Arctia Shipping haki Trafilta vuonna 2010 myös vapautusta erikoisalusluokan vaatimuksista Grönlannin vesille tehdyn matkan ajaksi. Trafi ei kuitenkaan myöntänyt vapautusta alusturvallisuuslakiin vedoten. Tämän jälkeen Fennica on toiminut öljynporauksen tukitehtävissä lastialukseksi katsastettuna.

Korsi arvioi, että yksi syy Trafin toteamaan alusturvallisuuslain vastaiseen toimintaan on ollut se, että vuonna 2010 käydyissä Trafin ja Arctia Shippingin välisissä keskusteluissa on tullut väärinkäsityksiä ”puolin ja toisin”.

Arctia Shipping toteaa Ylelle, että se aikoo toimia viranomaisen vaatimusten mukaisesti, mutta ei kommentoi asiaa enempää.