Pitkä tonttikiista Himoksen rinteestä ratkeamassa

Jämsän valtuusto päättää tänään Himoksen maakaupasta, joka on hiertänyt pitkään kaupungin ja rinneyrittäjän välejä. Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n ja Jämsän kaupungin valitusjupakat ovat paljolti juontaneet kyseisen rinnealueen omistuskärhämästä.

Hiihtokeskus himosvuori
Rinteiden lumetus käynnissäYLE Keski-Suomi / Riikka Pennanen

Jämsän kaupunginvaltuustolle ehdotetaan, että kaupunki myy Keski-Himoksen rinteen Hiihtokeskus Himosvuori Oy:lle, joka on vuokrannut maa-aluetta vuodesta 2005 lähtien. Vuonna 2011 Himosvuori halusi lunastaa rinteen itselleen, mutta vuokrasopimuksen lunastusehdon muotovirhe sekä alueen kaavatilanteen muutos mutkistivat kauppoja. Alueelle oli tullut osayleiskaava maa-alan vuokrasopimuksen solmimisen jälkeen.

Kauppoja hierottiin vuonna 2011 ja 2012 , mutta Jämsän kaupunki päätti olla myymättä rinnealuetta Hiihtokeskus Himosvuori Oy:lle. Myynnin eväämistä perusteltiin sillä, että kauppa haittaisi kaavoitusta ja kaavan toteuttamista.

Kylpylätontin naapuritontti

Kyseinen rinne-alue rajautuu tonttiin, johon suunniteltiin kylpylää ja huoneistohotellia. Kylpylähankkeen aiesopimus raukesi kuitenkin kesällä 2014. Niinpä Jämsä katsoo nyt, että sillä ei ole enää sellaisia sitoumuksia, jotka estäisivät rinnealueen myynnin rinneyrittäjälle.

Hiihtokeskus Himosvuori Oy on käräjöinyt kylpyläalueeseen liittyvissä asioissa. Kylpylä- ja huoneistohotellihankkeen toimijat tunnustelivat viime kesään asti Himosvuori Oy:n kanssa ratkaisua, joka tyydyttäsi kaikkia osapuolia, mutta neuvottelut jäivät ilmeisen tuloksettomiksi. Neuvotteluissa olivat mukana Jämsän kaupunki, Lemmikäinen Talo Oy sekä nimettöminä pysyneeet rahoittaja- ja kylpyläoperaattoritahot.

Vaikka Lemminkäinen Talo Oy luopui Jämsän kaupungin kylpylätontin varauksesta kesällä 2014, kertoo se vievänsä hanketta eteenpäin uudelta pohjalta.

Hankekehityspäällikkö Janne Salosen mukaan Lemminkäinen Talo Oy kertoo hankkeen toteutumisesta vasta kun nimet ovat sopimuspaperissa.