Kysely: Papit pelkäävät kansankirkon pirstaloitumista

Liberaalien ja konservatiivien välinen kahtiajako vaikuttaa yhä voimakkaammin luterilaisen kirkon sisällä, ilmenee Lännen Median papeille tekemästä kyselystä.

Kotimaa
Sotkamon kirkko
Sanna Kähkönen / Yle

Luterilaisen kirkon papit pelkäävät yhtenäisen kansankirkon hajoamista, selviää maakuntalehtien Lännen Median kyselystä.

Kyselyyn vastanneista papeista 59 prosenttia oli sitä mieltä, että Suomen luterilainen kirkko on vaarassa jakautua kahdeksi tai useammaksi kristilliseksi liikkeeksi. Varsinkin miespapit pitivät uhkaa jakautumisesta todellisena.

Kirkkososiologian tutkija Kati Niemelä arvioi lehtien haastattelussa, että huoli jakaantumisesta on kirkon yhteinen, eikä koske vain kirkon konservatiiveja.

Papeista 75 prosenttia oli kyselyssä täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että kirkon pitäisi palata lähemmäksi hengellisiä juuriaan. Pappien mielestä näin kirkko säilyttäisi jäsenmääränsä paremmin kuin seuraamalla erilaisia muotivirtauksia.

12 maakuntalehden kyselyyn vastasi lähes 390 pappia eri puolilta Suomea.