Riidat vaikeuttavat yhdessä oppimista

Yhteisöllinen oppiminen kehittää yksilön oppimista ja vuorovaikutustaitoja tehokkaammin kuin passiiviset oppimistilanteet. Toisaalta yhteisöllisessä oppimisessa ryhmä voi ajautua riitoihin, jos vuorovaikutus on vähättelevää tai jonkin ryhmän jäsenen asemaa tai sääntöjä korostetaan väärällä tavalla, pohtii Oulun yliopiston väitöstutkimus.

tiede
Naisen ja miehen kädet näyttävät toisilleen keskisormea valkoista taustaa vasten.
Mikko Suhonen / Yle

Tehokas yhteisöllinen oppiminen voi vaarantua vuorovaikutuksessa esiin tulevien ongelmien takia, kertoo Oulun yliopiston väitöstutkimus.

Tunteet voivat kuohahtaa riidaksi, jos joku ryhmässä käyttää vähättelevää vuorovaikutusta, ohittaa toisen ryhmän jäsenen tai vuorovaikutuksessa korostetaan liikaa jonkun ryhmän jäsenen asemaa ja sääntöjä. Riitatilanne voi herättää vahvoja tunnereaktioita, jolloin työn sisältöön keskittyminen kärsii.

Kasvatustieteen maisteri Piia Näykki on tutkinut väitöskirjassaan tunteita ja toimintaa yhteisöllisessä oppimisessa. Päätulos on, että korkeatasoinen yhteisöllinen oppiminen vaatii osallistujilta sekä tiedollista aktiivisuutta että tunnetaitoja. Ryhmät, jotka tarkkailivat työnsä sisältöä, kiinnostustaan sekä työskentelyn etenemistä tehokkaammin, saavuttivat myös parempia oppimistuloksia.

Omia tunteitaan on tarkkailtava

Väitöskirjassa todetaan, että onnistunut yhteisöllinen oppiminen vaatii taakseen oppimistilanteita. Jotta keskustelu oppimistilanteissa säilyisi korkeatasoisena, oppimista on suunniteltava ja oppimisprosessin aikana tarvitaan tukea. Ryhmän jäsenten on kyettävä tarkkailemaan tunteitaan ja tunnereaktioiden käsittelyään sekä sitä, mihin tunteita suunnataan.

Yhteisöllisessä oppimiessa kaikilla ryhmän jäsenillä on yhteinen tavoite ja tehtävä ja siinä pyritään yhteisen ymmärryksen rakentamiseen vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Kasvatustieteen maisteri Piia Näykki väittelee Oulun yliopistossa 19. joulukuuta. Kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on suomeksi Tunteet ja toiminta yhteisöllisessä oppimisessa – prosessiorientoitunut design-tutkimus opettajankoulutuksen kontekstissa.